Interešu pārstāvniecība


Lidosta „Rīga” ir biedrs nacionālās un starptautiskās aviācijas, uzņēmējdarbības un darba devēju organizācijās, kuru ietvaros atbalsta un iesaistās uzņēmuma interešu pārstāvniecībā tiktāl, cik tas attiecas uz aviācijas nozares ilgtspējīgas darbības veicināšanu un attīstību.


Lidosta "Rīga" ietilpst sekojošās nozares un tautsaimniecības attīstības un uzņēmēju interešu pārstāvniecības organizācijās:

ACI EUROPE – Airports Council International EUROPE  (Starptautiskā lidostu padome Eiropā)
Sīkāka informācija par organizāciju: www.aci-europe.org

IATA GHC (IGHC) – International Air Transport Association,Ground Handling Council  (Starptautiskā Gaisa transporta asociācija/ Virszemes apkalpošanas padome)
Sīkāka informācija par organizāciju: www.iata.org

LPVA – Latvijas Personāla vadīšanas asociācija
Sīkāka informācija par organizāciju: www.lpva.lv

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija
Sīkāka informācija par organizāciju: www.lddk.lv

LTBA – Latvijas Tranzīta biznesa asociācija
Sīkāka informācija par organizāciju: www.ltbassociation.lv

Mārupes uzņēmēji – Biedrība “Mārupes uzņēmēji”
Sīkāka informācija par organizāciju: http://www.marupesuznemeji.lv/ 

LTRK– Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera
Sīkāka informācija par organizāciju: www.chamber.lv


Lidosta "Rīga" piedalās sekojošu normatīvo aktu projektu izstrādē un virzībā:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā - taksometru nozares regulējums.

 

http://www.riga-airport.com