Lidostas departamenti

KOMUNIKĀCIJAS VIENĪBA

Laura Karnīte
Komunikācijas vienības vadītāja
T: 67207694
GSM:29165007

 

JURIDISKAIS DEPARTAMENTS

Juridiskā nodaļa

Ginta Leimane
Juridiskās nodaļas vadītāja
T: 6 7207 431
F: 6 7211 767

Iepirkumu nodaļa

INFRASTRUKTŪRAS UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Ivars Lukaševičs
Direktors
T: 6 7207 652
F: 6 7211 767

VIRSZEMES APKALPOŠANAS DEPARTAMENTS

Gints Gariņš
Direktors
T: 6 7207 989
F: 6 7211 767

KVALITĀTES DEPARTAMENTS

Iveta Kalniņa
Direktore
T: (+371) 6 7207 577
Ф: (+371) 6 7211 767

AVIĀCIJAS PAKALPOJUMU UN BIZNESA ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Liene Freivalde
Direktore
T: 6 7207 430
F: 6 7211 767

PERSONĀLA DEPARTAMENTS

Inga Rame
Direktore
T: 6 7207 351 
F: 6 7211 767

Evija Zommerovska
Personāla vadības nodaļas vadītāja
T: 6 7207 352
F: 6 7211 767

Inga Bēržvade
Personāla apmācību koordinatore
Personāla attīstības nodaļa 
T: 6 7207434

 

 

KOMERCIĀLAIS DEPARTAMENTS

Administrators
Komerciālais departaments
T: 6 7207 674
F: 6 7211 767

DROŠĪBAS DEPARTAMENTS

Sandis Stabiņš
Direktors

Inta Smildziņa
Direktora vietniece
T: 6 7207 371
F: 6 7211 767

Armīns Vāverīte
Iekšējās drošības nodaļas vadītājs
T: 6 7207 482
F: 6 7211 767

Kārlis Dombrovskis
Aviācijas drošības nodaļas vadītājs
T: 6 7060 430
F: 6 7211 767

Caurlaižu birojs
T: 6 7207 382
F: 6 7207 149

IT DEPARTAMENTS

Edijs Freivalds
Direktors
T: 6 7207 052
F: 6 7211 767

LIDLAUKA DROŠĪBAS UN VADĪBAS DEPARTAMENTS

Dzintra Jātniece
Lidlauka operatīvais vadītājs
T: 6 7207 536
F: 6 7211 767

Roberts Buks
Ugunsdzēsības komandas priekšnieks
T: 6 7207 751
F: 6 7211 767

Nauris Klauža
Ārkārtas situāciju vadības nodaļa
T: 6 7207 081
F: 6 7211 767

Ingus Krūmiņš
Drošības pārvaldības sistēmas vadītājs
T: 67207851
F: 6 7211 767

Dāvis Blaus 
Lidlauka tehniskais vadītājs

 

http://www.riga-airport.com