Rīga
Rīga:
+11.7°C Mākoņains, brīžiem skaidrosies.
Vasaras sezonā lidostai “Rīga” jauni reisi: Ļvova, Štutgarte, Dublina, Kosa, Menorka (AirBaltic), Prāga (Ryanair). Veiksmīgu lidojumu!

Drukāt

Paziņojumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumu Nr. 686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome” 23. punktu Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padome paziņo, ka ar padomes lēmumu izveidotā Nominācijas komisija pretendentu uz VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem 2016. gada 31. augustā ir pieņēmusi lēmumu par kandidātu virzīšanu ievēlēšanai amatos atbilstoši izvirzītājām prasībām un kritērijiem.
Nominācijas komisijas sastāvs:


Juris Kanels – komisijas priekšsēdētājs - VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes priekšsēdētājs;


Arnis Muižnieks – komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors;


Dāvids Tauriņš – komisijas loceklis – VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs;


Tālis Linkaits – komisijas loceklis – VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes loceklis;


Raitis Nešpors – komisijas loceklis – VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes loceklis;


Pēteris Vilks – komisijas loceklis – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;


Ilona Kiukucāne – neatkarīgā eksperte – Latvijas Darba devēju konfederācijas politikas plānošanas dokumentu eksperte.


Izsludinātajā konkursā pretendentiem tika izvirzītas šādas kompetenču un profesionālās pieredzes prasības:


- valdes priekšsēdētāja amata kandidātam - kompetence un pieredze uzņēmuma stratēģiskās attīstības vadības jautājumos; vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, vēlams aviācijas vai transporta jomā vai lielas valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai finanšu vai ekonomikas vadībā, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā;

- valdes locekļa (pamatdarbības jautājumos) amata kandidātam - kompetence un pieredze kapitālsabiedrību operatīvās vadības jautājumos; kompetence un pieredze lidostas vadībā, informācijas sistēmu vadībā, būvniecībā vai transporta infrastruktūras ekspluatācijā tika uzskatīta par priekšrocību; vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, vēlams lielas valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai ekonomikas vadībā, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā;

- valdes locekļa (finanšu jautājumos) amata kandidātam - kompetence un pieredze kapitālsabiedrības finanšu plānošanas un vadības jautājumos; vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, vēlams lielas valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai finanšu vai ekonomikas vadībā, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā;

- valdes locekļa (komercdarbības jautājumos) amata kandidātam - vēlama kompetence un pieredze kapitālsabiedrību operatīvās vadības jautājumos; kompetence un pieredze komercdarbībā un biznesa attīstības jautājumos tika uzskatīta par priekšrocību; vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai ekonomikas vadībā, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā;

- valdes locekļa (iepirkumu jautājumos) amata kandidātam - vēlama kompetence un pieredze kapitālsabiedrību operatīvās vadības jautājumos un darbā ar starptautisku fondu un grantu projektiem; kompetence un pieredze iepirkumu plānošanas un to organizācijas jautājumos tika uzskatīta par priekšrocību; vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai ekonomikas vadībā, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā vai liela apjoma projektu vadībā publiskajā vai privātajā sektorā.


Kandidātu atlasē tika vērtēti pretendenti, kuri atbilst visām amatu kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām. Konkursa pirmajā kārtā komisija izskatīja pretendentu iesniegtos pieteikumus saskaņā ar šādiem kritērijiem – izglītība, pieredze, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” attīstības redzējums. Uz konkursa otro kārtu tika uzaicināti kandidāti uz katru amatu, kas saņēma lielāko punktu skaitu. Otrās kārtas ietvaros komisija vērtēja amata kandidātu spēju sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikāciju prasmi, kā arī valodu zināšanas.

Konkursa ietvaros tika saņemti pieteikumi no 63 pretendentiem, no kuriem konkursa pirmajā kārtā tika novērtēti 55 pretendenti, jo 8 pretendenti neiesniedza visus paziņojumā par konkursu minētos dokumentus un viņu pieteikumi netika vērtēti.

 

   

Turpinot lietot mājas lapu, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Privātuma politika