Prakses iespējas lidostā "Rīga"

Starptautiskā lidosta „Rīga” kā atbildīgs darba devējs, domājot par jauniešu darba iespējām un pieredzes gūšanu, piedāvā prakses vietas dažādos amatos.

 

Lidosta piedalās ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu
dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001)

Plašāka informācija:  

 

http://www.riga-airport.com