Rīga
Rīga:
+6.7°C Mākoņains, apmācies.
Ziemas sezonā lidostai “Rīga” jauni reisi: Abu Dabī (AirBaltic), Eilata (Wizz Air), Malta (Ryanair). Veiksmīgu lidojumu!

Drukāt

Vides politika

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vides politika ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā ir saudzīga attieksme pret vidi, rūpes par sabiedrību kopumā un dabas un energoresursu racionāla izmantošana. Mēs uzņemamies atbildību par lidostas darbības ietekmi uz vidi un mums ir svarīgi novērst vai samazināt lidostas darbības rezultātā radīto nelabvēlīgo ietekmi uz gaisa kvalitāti, augsni, virszemes un pazemes ūdeņiem, kā arī kontrolēt trokšņa piesārņojumu. Lai īstenotu vides politiku, noteikti pamatprincipi un specifiskie principi vides aizsardzības jomā.

Pamatprincipi:

  •  Ievērot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības un veikt lidostas darbības atbilstības novērtējumu, lai nodrošinātu noteikto prasību izpildi.
  •  Sistemātiski veikt vides monitoringu un nodrošināt vides kvalitātes nepasliktināšanos un, kur tas ir iespējams, uzlabot vides kvalitāti atbilstoši savām finansiālajām un tehniskajām iespējām.
  •  Noteikt stingrus kontroles pasākumus un kontrolēt to ievērošanu lidostas būtiskajiem vides aspektiem, darīt tos zināmus lidostas darbiniekiem un trešajām personām, kuras strādā lidostas teritorijā.
  •  Veidot un paaugstināt lidostas darbinieku vides apziņu.
  •  Sadarboties ar aviokompānijām un lidostas sadarbības partneriem, lai kopīgi atrastu risinājumus tiem būtiskajiem vides aspektiem, kuri nav tiešā lidostas kontrolē, piemēram, gaisa kuģu radītais troksnis.
  •  Periodiski analizēt lidostas izpildījumu vides aizsardzības jomā un noteikt nepieciešamos pilnveidošanas pasākumus.
  •  Sniegt ieinteresētajām pusēm atklātu un pilnvērtīgu informāciju par lidostas vides politiku un nozīmīgiem pasākumiem vides aizsardzības jomā.

Specifiskie principi:

Troksnis
Veikt gaisa kuģu radītā trokšņa monitoringu, nodrošināt aktuālu informāciju par gaisa kuģu trokšņa ietekmes zonām, kā arī aktīvi rīkoties, lai mazinātu gaisa kuģu troksni.

Enerģija un CO2
Sasniegt nepārtrauktu energoefektivitātes uzlabošanos un sistemātiski samazināt CO2 emisijas ar šādu instrumentu palīdzību:
- Izmantojot energoefektīvas sistēmas;
- Palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru energobilancē;
- Sistemātiski monitorējot un novērtējot energoresursu patēriņu;
- Ieviešot energoresursu taupīšanas pasākumus.

Atkritumi
Samazināt lidostas radīto sadzīves atkritumu apjomu, optimizējot atkritumu šķirošanu, tādējādi sasniedzot iespējami augstāku nodoto sadzīves atkritumu apjomu otrreizējai pārstrādei.

Virszemes ūdeņi
Nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms to nonākšanas virszemes ūdeņos, tādējādi nepieļaujot piesārņojuma nonākšanu meliorācijas grāvjos un Neriņas upē.

Grunts un gruntsūdeņi
Nepieļaut piesārņojuma nonākšanu grunts un gruntsūdeņos, kā arī veikt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju.

Iepirkumi
Izmantot “videi draudzīgu” (“zaļo”) kritērijus publisko iepirkumu sagatavošanā.