Eksperta piesaiste VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" termināļa telpu attīstības plāna izstrādei (identifikācijas Nr. SP-19/131)

 Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Arhis Arhitekti" par kopējo darījuma summu līdz 10 000.00 EUR (bez PVN).

http://www.riga-airport.com