Lidostas “Rīga” iekšējās kārtības noteikumi

APSTIPRINĀTS

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes

2019.gada 07.oktobra sēdē,

prot. Nr.42

 

 

 

VAS "Starptautiskā lidosta “Rīga””

iekšējās kārtības noteikumi

       1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.     Šie noteikumi reglamentē fizisku personu uzvedības normas un attiecas uz pasažieriem un apmeklētajiem (turpmāk tekstā – Personas), kas izmanto VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk tekstā – Lidosta) pakalpojumus vai apmeklē Lidostu.

1.2.     Lidosta ir kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības objekts.

1.3.     Lidostas pamata funkcija ir nodrošināt:

1.3.1.      drošu un kvalitatīvu pasažieru apkalpošanu; un

1.3.2.      drošus civilās aviācijas gaisa pārvadātāju lidojumus.

1.4.     Personām, kas izmanto Lidostas pakalpojumus vai apmeklē to, ir jārēķinās ar Lidostas darbības vides specifiku un jāpakļaujas šajos noteikumos definētajām prasībām.

1.5.     No plkst. 24:00 līdz plkst. 04:00 uzturēties Lidostas terminālī drīkst tikai Personas, kuras var uzrādīt derīgus lidojumu apstiprinošus dokumentus (izdrukātā vai elektroniskā veidā), vai jebkādā citā veidā apliecināt savu pasažiera statusu.

1.6.     Personas, kuras sagaida ielidojošos pasažierus laika posmā no 24:00 līdz 04:00, ir tiesīgas atrasties tikai Lidostas termināļa attiecīgajā sagaidīšanas zālē, kurā ielido pasažieris, ar maksimālo uzturēšanos ilgumu 30 minūtes. Gadījumā, ja ielidojošais reiss kavējas, sagaidītāja tiesības atrasties Lidostas termināļa sagaidīšanas zālē tiek pagarinātas līdz attiecīgā reisa pasažieru ierašanās brīdim sagaidīšanas zālē.

1.7.     Personām Lidostā ir jāievēro sabiedrībā pieņemtās vispārējās uzvedības normas, tīrību, kārtību un savstarpējo attiecību kultūru.

 

2. Personu tiesības

2.1.     Saņemt Lidostā sniegtos pakalpojumus.

2.2.     Izmantot Lidostas termināļa koplietošanas telpas atbilstoši to mērķim.

2.3.     Saņemt Lidostas rīcībā esošu informāciju par lidojumiem.

2.4.     Saņemt informāciju par ierobežojumiem un aizliegumiem, kas attiecas uz priekšmetu vai vielu pārvadāšanu ar gaisa kuģi.

2.5.     Saņemt skaidrojumu gadījumos, kad Personai ir izteikts brīdinājums, aizrādījums vai piemērots ierobežojums.

 

3. Lidostas teritorijā, ieskaitot termināli (t.sk. pie termināla ieejām), ir aizliegts:

3.1.     atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā traukā vai iesaiņojumā, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas;

3.2.     izturēties aizskaroši, rupji un agresīvi pret apkārtējiem, lietot alkoholiskos dzērienus ārpus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpām, kā arī lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas jebkur Lidostas teritorijā;

3.3.     smēķēt pie termināļa ieejām un citās tam neparedzētās vietās (smēķēt Lidostas kontrolējamā teritorijā ir atļauts tikai tam paredzētās vietās);

3.4.     nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

3.5.     trokšņot vai citā veidā ar savu rīcību un uzvedību traucēt citas Personas un/ vai Lidostā strādājošo darbinieku darbu;

3.6.     atstāt personīgās mantas bez uzraudzības;

3.7.     novietot bagāžu un citas personiskās mantas vietās, kur tās traucē vai apgrūtina citu Personu un/vai Lidostā strādājošo darbinieku kustību;

3.8.     atrasties smērējošā vai smakojošā apģērbā, kā arī lietot pārtikas vai ķīmiskās vielas, kas var bojāt vai smērēt ēkas un/vai citu personu apģērbu un citas lietas;

3.9.     pārvietoties Lidostas terminālī ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, izņemot personas ar ierobežotu mobilitāti ar speciālajiem pārvietošanās līdzekļiem;

3.10.     vest suni bez pavadas un uzpurņa;

3.11.     aprakstīt, apzīmēt, apkrāsot, aplīmēt vai citādā veidā bojāt Lidostas ēkas un/vai aprīkojumu;

3.12.     pārvietot izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes;

3.13.     ienest telpās un novietot pie būvēm viegli uzliesmojošas un citas bīstamas vielas, izņemot gadījumus, kad vielas ir atbilstoši iepakotas un paredzētas drošai pārvadāšanai ar gaisa transportu;

3.14.     kāpt ar kājām uz termināļa krēsliem, soliņiem vai citām tam neparedzētām virsmām;

3.15.     fotografēt un filmēt Lidostā strādājošos darbiniekus, Lidostā notiekošos darba procesus, drošības infrastruktūru, telpas un iekārtas;

3.16.     uzmākties ar ubagošanu un/vai zīlēšanu;

3.17.     lietot pirotehniskos izstrādājumus;

3.18.     sēdēt uz trepju margām vai citām tam neparedzētām vietām (piemēram, apkures radiatoriem);

3.19.     traucēt vai aizkavēt pasažierus un apmeklētājus (t.sk. uzmākties ar preču vai pakalpojumu piedāvājumiem).

   4.Lidostas teritorijā, ieskaitot termināli (t.sk. pie termināla ieejām), bez iepriekšēja saskaņojuma ar Lidostas administrāciju ir aizliegts:

4.1. izvietot reklāmu vai paziņojumus (t.sk. mutiski vai ar jebkādu līdzekļu palīdzību reklamēt preci vai pakalpojumu);

       4.2. veikt fotografēšanu un/vai filmēšanu, kas paredzēta komerciālām vajadzībām vai izmantošanai plašsaziņas līdzekļos;

       4.3. piedāvāt un pārdot jebkāda veida preces un nodarboties ar jebkāda veida komercdarbību;

       4.4. piedāvāt un pārdot jebkāda veida preces un pakalpojumus, kā arī nodarboties ar jebkāda veida komercdarbību un saimniecisko darbību;

       4.5. organizēt publiskus pasākumus;

       4.6. spēlēt mūzikas instrumentus;

       4.7. atskaņot skaļu mūziku vai citus skaņu ierakstus;

       4.8. vākt naudas līdzekļus vai dāvanas.

   5.  Lidostas tiesības

5.1.     Lidostas Drošības departamenta darbiniekiem, kas nodrošina Lidostas aizsardzību, ir tiesības:

5.1.1.    ierobežot Personas iekļūšanu un uzturēšanos Lidostas terminālī, ja tā pārkāpj šo noteikumu prasības;

5.1.2.    aizturēt personu, par kuru pastāv aizdomas, ka tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, un nekavējoties par to informēt Valsts policiju;

5.1.3.   pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, lai novērsu sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu. Šajā gadījumā pārkāpējs vai Persona, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, nekavējoties tiek nodota Valsts policijas rīcībā;

5.1.4.   ierobežot Personu iekļūšanu un/vai uzturēšanos Lidostas teritorijā bez brīdinājuma, ja tas ir saistīts ar ārkārtas gadījumiem vai citiem incidentiem, kas var ietekmēt vai apdraudēt Lidostas drošību, kā arī personu drošību, dzīvību vai veselību;

5.1.5.    pārtraukt Personas rīcību, ja tā apdraud Lidostas drošību un citu Personu/darbinieku dzīvību vai veselību;

5.1.6.   nogādāt Valsts policijā bez uzraudzības atstātas mantas vai nodot tās uzglabāšanai Lidostas struktūrvienībai, kas nodrošina mantu uzglabāšanu (noteiktu laika periodu) saskaņā ar Lidostas iekšējiem dokumentiem;

5.1.7.     pieprasīt izdzēst foto un videomateriālus, ja tajos ir uzņemti Lidostā strādājošie darbinieki, Lidostā notiekošie darba procesi, drošības infrastruktūra, telpas un iekārtas;

5.1.8.   pieprasīt Personu pārvietot transporta līdzekli, ja ir pārkāpti Ceļu satiksmes noteikumu transporta līdzekļu apstāšanās un novietošanas nosacījumi. Ja Persona nepakļaujas prasībai, Lidostas darbinieks izsauc Valsts policiju.

 

 

 

http://www.riga-airport.com