Rīga
Rīga:
+18.0°C Apmācies, neliels lietus
Vasaras sezonā lidostai “Rīga” jauni reisi: Ļvova, Štutgarte, Dublina, Kosa, Menorka (AirBaltic), Prāga (Ryanair). Veiksmīgu lidojumu!

Drukāt

Dokumentu kontrole

Dokumentu kontrole Eiropas Savienības pilsoņiem

Uz 27 Eiropas Savienības (ES) valstu robežām vairs nenotiek dokumentu kontrole. Šāda kārtība pastāv, pateicoties Šengenas noteikumiem, kas ir daļa no ES tiesību aktu kopuma. Šie noteikumi atceļ jebkādu kontroli uz iekšējām robežām, to aizstājot ar efektīvu ES ārējās robežas kontroli, un ievieš kopīgu vīzu politiku.

Valstis, kuras pilnībā īsteno Šengenas līguma noteikumus ir Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija (bet ne Īrija un Lielbritānija), kā arī Īslande, Norvēģija un Šveice (kuras nav ES dalībvalstis). Šveice, kas pēdējā kļuva par Šengenas dalībvalsti, savas sauszemes teritorijas robežas atvēra 2008. gada beigās, bet gaisa teritorijas robežas 2009. gada 29. martā.

Kipra, kas ES iestājās 2004. gadā, un Bulgārija un Rumānija, kuras ES iestājās 2007. gadā, pagaidām nav pilntiesīgas Šengenas dalībvalstis. Līdz ar to, ceļojot uz šīm valstīm, kā arī uz Īriju un Lielbritāniju, jums būs jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība (Neattiecas uz LR pilsoņiem).

Šķērsojot ES ārējo robežu, jums būs vajadzīga derīga pase vai personas apliecība (neattiecas uz LR pilsoņiem). Arī ceļojot pa ES, tomēr nepieciešams, lai jums līdzi būtu pase vai personas apliecība, jo iespējams, ka jums lūgs apliecināt savu identitāti. Sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ ierobežotos laika periodos ir iespējama robežpārbaudes atjaunošana uz iekšējām robežām.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām:

  • Bērns, kuram ir Latvijas Republikas valstiskā piederība, patstāvīgi šķērsojot valsts robežu valsts robežas šķērsošanas vietā papildus derīgam ceļošanas dokumentam (pase) uzrāda vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.

  • Savukārt, šķērsojot valsts robežu pilnvarotas personas pavadībā, bērns valsts robežas šķērsošanas vietā papildus derīgam ceļošanas dokumentam (pase) uzrāda vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā.

  • Lai bērns valsts robežu šķērsotu abu vecāku, viena vecāka vai aizbildņa pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā papildus derīgam ceļošanas dokumentam (pase) jāuzrāda:

- derīgs ceļošanas dokuments ar atzīmi par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu;

- bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopiju, ja ceļošanas dokumentā bērna vecākam,                           kurš pavada bērnu, nav atzīmes par radniecību ar bērnu;                      

- bāriņtiesas (pagasttiesas) izdotā aizbildņa apliecība vai lēmums par aizbildnības nodibināšanu, vai to   notariāli apliecināta kopija, ja bērnu pavada aizbildnis.

Līgumi, kas noslēgti ar Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici, ļauj šo valstu pilsoņiem piemērot tos pašus noteikumus, kas attiecas uz ES pilsoņiem, un ceļot ES tikai ar personas apliecību (neattiecas uz LR pilsoņiem) vai pasi.

Šengenas robežu kodekss nosaka kārtību, kādā tiek veikta personu, kuras šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, robežkontrole. Ja vēlaties iegūt detalizētu informāciju par valsts, uz kuru plānojat doties, robežas šķērsošanas un muitas noteikumiem, lūdzam iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību.

Vīza

Ceļošanai ES tās pilsoņiem nebūs vajadzīga vīza, tomēr pirms ceļojuma iesakām sazināties ar attiecīgās valsts pārstāvniecību.

Ar Padomes 2001. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 539/2001 „Ar ko uzskaitītas trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī tās trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no šīs prasības” I pielikumu ir noteikts trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzai, bet ar II pielikumu trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības gadījumā, kad kopējais uzturēšanās laiks nav ilgāks par trim mēnešiem.

Informācija par kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu ir pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv, kā arī zvanot T: 67075616.

Dokumentu kontrole trešo valstu pilsoņiem

Jums būs nepieciešama derīga pase.

Vīza

28 valstu pilsoņiem nav vajadzīga vīza, lai šķērsotu Šengenas telpas ārējo robežu. Šo valstu vidū ir Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Horvātija, Japāna, Jaunzēlande un Kanāda. To valstu saraksts, kuru pilsoņiem nepieciešamas vīzas iebraukšanai Lielbritānijā vai Īrijā, ir atšķirīgs nekā to valstu saraksts, kuru pilsoņiem nepieciešamas vīzas iebraukšanai citās ES valstīs. Šaubu gadījumā informāciju pārbaudiet attiecīgās ES valsts tuvākajā konsulātā.

Šengenas vīza ir derīga ceļošanai uz visām Šengenas līguma valstīm. Šengenas līguma dalībvalsts uzturēšanās atļauja dod iespēju ceļot un uzturēties citu Šengenas dalībvalstu teritorijā līdz 3 mēnešiem pusgadā. Katra Šengenas valsts pati nosaka, ar kuriem tās izsniegtajiem dokumentiem persona drīkst ceļot uz citām Šengenas valstīm. Ja personai nav skaidrs, vai viņas rīcībā esošais dokuments piešķir šādas tiesības, ieteicams konsultēties ar izdevējas valsts imigrācijas iestādēm.
Derīga un līdzi paņemtā apdrošināšanas polise (vairāk informācijas: http://www.rs.gov.lv/index.php?id=947&top=0). 

Lai iebrauktu valstī, kas nav Šengenas līguma valsts var būt vajadzīga šīs valsts vīza.

Noderīga informācija/papildus informācija http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_lv.htm

Informācija par kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu ir pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv, kā arī zvanot T: 67075616.

   

Turpinot lietot mājas lapu, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Privātuma politika