Rīga
Rīga:
+25.7°C Skaidrs un saulains.
Vasaras sezonā lidostai “Rīga” jauni reisi: Ļvova, Štutgarte, Dublina, Kosa, Menorka (AirBaltic), Prāga (Ryanair). Veiksmīgu lidojumu!

Drukāt

Robežas šķērsošana uz ES iekšējām un ārējām robežām

  • Personu un transportlīdzekļu robežpārbaude uz ES iekšējām robežām, iekšējām prāmju un aviācijas līnijām ir atcelta. Visu valstu piederīgie, kas likumīgi ieceļojuši Šengenas valstu telpā brīvi pārvietojas pāri iekšējām robežām.

  • ES, Eiropas Ekonomikas Zonas vai Šveices pilsoņiem līdzi jābūt derīgai pasei vai identitātes kartei, bet trešo valstu piederīgajiem - derīgai pasei ar derīgu Šengenas vīzu vai uzturēšanās atļauju, ja saskaņā ar Padomes 2001. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 539/2001 „Ar ko uzskaitītas trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī tās trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no šīs prasības” prasībām viņi ir pakļauti vīzu režīmam. Šengenas robežu kodeksa 5.pants: 

Attiecībā uz uzturēšanos, kas nav ilgāka par trim mēnešiem sešu mēnešu laikā, uz trešo valstu valstspiederīgajiem attiecas šādi ieceļošanas noteikumi:

a) viņiem ir derīgs ceļošanas dokuments vai dokumenti, kas dod tiesības šķērsot robežu;

b) viņiem ir derīga vīza, ja tā vajadzīga saskaņā ar Padomes Re­gulu (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), ar ko izvei­do to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (17), izņemot gadījumus, ja viņiem ir derīga uzturēšanas atļauja;

c) viņi pamato iecerētās uzturēšanās mērķi un apstākļus, viņiem ir pietiekami iztikas līdzekļi gan iecerētās uzturēšanas laikam, gan lai atgrieztos izcelsmes valstī vai tranzītā dotos uz trešo valsti, kurā viņus noteikti uzņems; vai arī viņiem ir iespēja li­kumīgi iegūt iztikas līdzekļus;

d) viņi nav personas, par ko SIS izdots brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu;

e) viņus neuzskata par apdraudējumu kādas dalībvalsts politi­kai, iekšējai drošībai, sabiedrības veselībai vai starptautiskām attiecībām, un, jo īpaši, valstu datubāzēs par viņiem nav iz­dots brīdinājums, lai minēto iemeslu dēļ atteiktu ieceļošanas atļauju.·        

  • Ārzemniekiem, kuri nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas Zonas vai Šveices pilsoņi, pilnā kontrole tiek veikta valsts robežas šķērsošanas vietās visos gadījumos. ·        

  • Par Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas Zonas vai Šveices pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem robežsargi tomēr var  izlases kārtībā pārbaudīt informāciju Latvijas un Eiropas attiecīgajās datu bāzēs, lai pārliecinātos, ka attiecīgās personas nerada reālus, konkrētus draudus Latvijas iekšējai drošībai, sabiedriskai kārtībai, starptautiskām attiecībām vai neapdraud sabiedrības veselību. ·        

  • Trešo valstu pilsoņi, uzrādot derīgu Šengenas valstu vienota parauga vīzu vai uzturēšanās atļauju, vai Lihtenšteinas uzturēšanās atļauju var šķērsot Latviju tranzīta nolūkā, vai ieceļot un uzturēties Latvijas teritorijā ne ilgāk par trim mēnešiem. Latvijas uzturēšanās atļaujas turētāji ir tiesīgi tās derīguma laikā uzturēties valstī un izbraukt uz citām ES un Šengenas valstīm uz laiku ne ilgāku par trim mēnešiem·        

  • Visi trešo valstu pilsoņi tiek pārbaudīti Šengenas Informatīvajā Sistēmā SISone4all. Gadījumā, ja sistēma izdod trauksmes brīdinājumu, tiek veiktas konsultācijas ar SIRENES biroju un: 

1. Citā Šengenas valstī vai Latvijā meklēšanā esoša persona tiek aizturēta un nodota Valsts policijai;

2. Ārvalstniekam, kuram liegta ieceļošana Šengenas teritorijā tiek atteikta ieceļošana Latvijā;

3. Informāciju par konstatēto pazudušo personu nodod meklēšanas iniciatoram, bet personām, kam briest draudi tiek nodrošināta aizsardzība;

4. Informācija par lieciniekiem vai personām, kurām atbilstoši pavēstei jāierodas tiesu iestādēs tiek nodota attiecīgajai institūcijai;

5. Tiek nodrošināta personu vai transportlīdzekļu diskrēta novērošana;

6. Informāciju par priekšmetiem, ko meklē, lai konfiscētu vai lai izmantotu par pierādījumu krimināllietā, nodod attiecīgajai iestādei.·        

  • Ārzemniekam vīza jāpieprasa diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē pirms ieceļošanas ES/Šengenas valstī. Atsevišķos izņēmuma gadījumos, (piemēram, valstiskas intereses vai humānu apsvērumu dēļ) robežsargi ir tiesīgi uz valsts robežas izdot trešo valstu pilsoņiem Šengenas parauga vīzas.·        

  • Robežkontroli uz Eiropas Savienības iekšējās robežas var atjaunot uz laiku ar īpašu Ministru Kabineta lēmumu, gadījumos, ja radušies nopietni draudi sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības veselībai un iekšējai drošībai

Informācija par kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu ir pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv, kā arī zvanot T: 67075616.

   

Turpinot lietot mājas lapu, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Privātuma politika