Klasiskais serviss

  • Lidojuma reģistrācijas procesa nodrošināšana
  • Individuāla pavadīšana un/ vai sagaidīšana
  • Bagāžas reģistrēšana un/ vai saņemšana
  • Individuālas uzgaidāmās zāles
  • Atspirdzinoši dzērieni un uzkodas
  • Wi-Fi, TV, preses izdevumi
  • Limuzīnserviss uz un no gaisa kuģa
  • Bezmaksas autostāvvieta pakalpojuma izmantošanas laikā

Lūdzam pievērst uzmanību!

Pakalpojums tiek nodrošināts pēc iepriekšēja pieteikuma pa e-pastu vai faksu +371 67 207 257, ne vēlāk kā 24 stundas pirms ielidošanas/ izlidošanas laika (negarantējam pakalpojuma izpildi, ja tas tiek pieteikts vēlāk kā 24 stundas pirms ielidošanas/ izlidošanas).

Lidosta patur tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu.

Pakalpojuma rezervācija- ar kredītkarti vai priekšapmaksu 100%apmērā.

Ierašanās VIP terminālī ne vēlāk kā stundu pirms izlidošanas.

Pakalpojuma cenā ietilpst pasažiera uzturēšanās VIP centrā 2 stundas pirms plānotā izlidošanas laika vai 2 stundas pēc faktiskā ielidošanas laika.

Pakalpojuma atteikšanas gadījumā, informējot mūs ne vēlāk kā 2 stundas pirms ielidošanas/ izlidošanas, apmaksa par nesniegtajiem pakalpojumiem tiek atgriezta klientam.

Pakalpojuma atteikšanas gadījumā vēlāk kā 2 stundas pirms ielidošanas/ izlidošanas, par pakalpojumu veiktā apmaksa tiek ieturēta 100% apmērā.
 

 

http://www.riga-airport.com