Starptautiskā lidosta „Rīga” ar ERAF atbalstu ieviesīs jaunus pakalpojumus

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra apstiprinājusi starptautiskās lidosta „Rīga” projektu par jaunu pakalpojumu ieviešanu. Lidostā tiks uzstādīti elektroniskie drošības vārti (e-gates) un izveidota bagāžas saskaņošanas sistēma.

„Projektā paredzētās aktivitātes ir ļoti nozīmīgas, jo ar ERAF atbalstu varam modernizēt lidostas darbu un nodrošināt kvalitatīvākus pakalpojumus,” uzsver valdes priekšsēdētājs Arnis Luhse.


Elektroniskie drošības vārti jeb e-gates tiek ieviesti, lai nodrošinātu automātisku iekāpšanas karšu pārbaudi, izslēdzot apzinātu vai neapzinātu cilvēciskā faktora kļūdas iespēju.


„Elektroniskie drošības vārti pasažieriem dos iespēju par iekāpšanas karti izmantot mobilā telefona īsziņu. Tādā veidā tiks saudzēta vide, jo vairs nebūs nepieciešamas drukātās iekāpšanas kartes,” piebilst A. Luhse.


Tiks izveidota bagāžas saskaņošanas sistēma, lai nodrošinātu, ka tiek pārvadāta bagāža, kas ir piederīga reisa pasažieriem un ir veikti nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat līdz minimumam tiks samazināta iespēja, ka bagāža noklīdīs un nenonāks paredzētajā galamērķī.

Būtiski, ka uzstādītā sistēma samazinās laiku, kas nepieciešams bagāžas apstrādei. Bez tam lidosta saņems informāciju par bagāžu un varēs nosūtīt to galamērķa lidostām.


Projektā paredzēta arī bezvadu datu pārraides tīklu ierīkošana uz perona, lai nodrošinātu bagāžas saskaņošanas sistēmas darbību informācijas saņemšanai un nosūtīšanai.


Projekta kopējās izmaksas ir 381 309 lati, ERAF līdzfinansējums ir 129 641,64 lati. Pārējo finansējuma daļu projektā nodrošina lidosta. Projektu sāka īstenot šīgada augustā, un to pabeigs līdz 2012. gada 19. janvārim.


Papildu informācijai:


Projekts tiek īstenots 2. Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2. pasākuma „Inovācijas” 2.1.2.2. aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros.
 

http://www.riga-airport.com