Lidosta “Rīga” ieguldījusi nozīmīgas investīcijas infrastruktūras attīstībā

Uzņēmumā ES Kohēzijas fonda projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ietvaros pēdējos divos gados paveikti nozīmīgi infrastruktūras rekonstrukcijas darbi. Tā rezultātā paaugstināta lidojumu drošība, uzlaboti vides apstākļi un palielināta lidlauka kapacitāte.
“Esam ieguldījuši nozīmīgas investīcijas lidlauka infrastruktūras rekonstrukcijā, ko ikdienā pasažieri var nepamanīt, tomēr tas ir ļoti nozīmīgi lidojumu drošībai.,” uzsver starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš.

2013. un 2014. gadā projekta ietvaros paveikti nozīmīgi darbi – skrejceļa segas virskārtas renovācija, skrejceļa lidjoslas pastiprināšana, papildu manevrēšanas ceļu E un D izbūve, II kategorijas gaismu sistēmas izbūve, peronu Nr. 2 un Nr. 3 rekonstrukcija, divu pretapledošanas apstrādes laukumu izbūve, lietus notekūdeņu atvades sistēmas un lidlauka drenāžas izbūve, transportlīdzekļu mazgāšanas angāra izbūve, atkritumu savākšanas angāra izbūve, manevrēšanas ceļu C un G vienkāršotā renovācija, ugunsdzēsēju depo izbūve.

Kohēzijas fonda projekts ir vērienīgākais projekts kopš lidostas nodošanas ekspluatācijā 1974. gadā. Būtiski, ka būvdarbi tika veikti strādājošā lidlaukā un norisinājās visu diennakti.
Minētie būvdarbi objektos tika uzsākti 2013. gada 2. maijā.
Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015. gada 31. decembrim.  Paredzēts pilnībā rekonstruēt 1. perona segumu, kā arī plānots iegādāties aviācijas glābšanas un ugunsdzēšanas specializēto automašīnu un iekārtas drošības pasākumiem.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 94 266 717,13 EUR, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 58 500 000,00 EUR, valsts budžeta finansējums – 11 747 011,97 EUR un starptautiskās lidostas “Rīga” finansējums – 24 019 705,16 EUR.
 


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

http://www.riga-airport.com