25/01/2023

Ieguvumi

 • Amatalga no EUR 2700 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Stabils atalgojums un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšana: iekļauta zobārstniecība un sports (pēc pārbaudes laika)
 • Pabalsti svarīgos dzīves gadījumos
 • Bezmaksas autostāvvieta
 • Veikals darbiniekiem – preces ar īpašām atlaidēm
 • Aviobiļetes ar atlaidēm (t.sk., ģimenes locekļiem)
 • Darba laiks: P.-C. 8:00-17:00, Pk.8:00-15:45. Iespēja daļu darba laika strādāt attālināti un elastīgi.

Darba pienākumi

 • Organizēt Lidostas iepirkumus (t.sk. būvdarbu iepirkumus) saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Lidostas iekšējiem normatīvajiem aktiem
 • Sagatavot iepirkumu dokumentāciju (nolikumus, noteikumus, līgumu projektus, vēstules, izvērtējumus, iepirkumu pārskatus-ziņojumus utt.), sniegt ieteikumus par iepirkuma metodes izvēli un piemērošanu atbilstoši Iepirkumu procedūras un tiesību aktu noteikumiem
 • Darboties iepirkuma komisijas sastāvā vai piedalīties tās darbā
 • Izskatīt un saskaņot Tirgus izpētes pieprasījumus un rezultātu apkopojumus
 • Sagatavot atbildes uz vēstulēm un pretenzijām un sniegt konsultācijas Lidostas darbiniekiem iepirkumu jomā
 • Sagatavot iepirkuma līguma projektus un piedalīties līgumu slēgšanas procesā

Prasības

 • Izglītība: 2. līmeņa profesionālā augstākā tiesību zinātnēs
 • Valodu zināšanas:
  • latviešu valoda C2
  • angļu valoda B2 
 • 3 (trīs) gadi jurista un/vai iepirkumu speciālista amatā
 • Zināšanas iepirkumu tiesību jomā, civiltiesībās, būvniecības tiesību jomā un citās tiesību jomās
 • Zināšanas būvniecības tiesību jomā tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Prasme strādāt ar datoru - MS Office vidē, EIS, Lursoft, UR un VID datu bāze
 • Darba plānošanas un lēmumu pieņemšanas prasmes
 • Pretendentam tiks veikta iepriekšējās darbības pārbaude
 • Atbilstība likuma “Par aviāciju” 57.1.pantam. Ja persona neatbilst 4. daļas nosacījumiem, tiek atteikts nodibināt darba tiesiskās attiecības
 • Pēc pieprasījuma pretendentam būs jāiesniedz iepriekšējo darba devēju rakstiskās atsauksmes par pēdējiem 5 gadiem

Kā pieteikties?

Iesniedz CV un pieteikuma vēstuli, apmeklējot sadaļu “Piesakies” līdz 06.02.2023.
Līdz 20.02.2023. sazināsimies ar nākamās kārtas pretendentiem. 
Darba uzsākšana – vienojoties.