Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +1.5 °C
Rīga
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

Uzmanību! No 12.janvāra, ja esi vakcinēts vai pārslimojis Covid-19, ieceļojot Latvijā no Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas, Vācijas vai Krievijas, Tev vairs nav nepieciešams negatīvs tests! Uzzini vairāk šeit

Atalgojuma politika

Drukāt

 

Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atalgojuma politikas principi

 


 

Lidostas kā atbildīga darba devēja atalgojuma politikas mērķis ir izveidot tādu darbinieku darba samaksas sistēmu, lai nodrošinātu augstas kvalitātes, drošus un pieejamus pakalpojumus mūsu klientiem, uzturot un attīstot starptautiskās aviācijas prasībām atbilstošu infrastruktūru.

 


Atalgojuma politika ir vērsta uz stabilu, vienmēr laikus izmaksātu un konkurētspējīgu darbinieku darba samaksu ar sociālajām garantijām un pabalstiem.

Darba samaksas sistēma noteikta Lidostas Darba samaksas nolikumā, ko veido amatalga, atalgojuma mainīgā daļa, piemaksas un prēmijas (naudas balvas), kā arī jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu.

Amatalga – katram amatam noteiktā nemainīgā mēneša darba alga (normālā darba laika darbiniekiem) vai stundas tarifa likme (summētā darba laika darbiniekiem).
Atalgojuma mainīgā daļa – mainīgā mēneša darba algas vai stundas tarifa likmes daļa, kas noteikta kā procentuāla piemaksa pie amatalgas saskaņā ar darbinieka ikgadējo novērtējumu.
Darba samaksa – amatalgas, atalgojuma mainīgās daļas, piemaksu, prēmiju un naudas balvu kopums.

Darba samaksas sistēmu veido 16 amatalgas līmeņi. Amatalgas līmenis ir amatalgas diapazons (no/līdz) noteiktām amatu grupām, kura ietvaros amatalga, pamatojoties uz tās veidošanas principiem, var mainīties. Visi amati pa noteiktām amatu grupām ir sadalīti amatalgas līmeņos.

Lidostas darbinieku amatalga veidota, nosakot amatu relatīvo vērtību, veicot amatu vērtēšanu, ņemot vērā šādus pamatkritērijus:

 • atbildība – rīcības brīvība, ietekme uz rezultātu,
 • problēmu risināšana, lēmumu pieņemšana un sarežģītība,
 • profesionālās zināšanas, t.sk., izglītības līmenis un darba pieredze.


Prēmija ir papildu atalgojums par īpaši sekmīgiem darbības rezultātiem, kas ir atzinība darbiniekam par izcilu un priekšzīmīgu darbu. Prēmēšanai ir materiālstimulējošs raksturs, tā nav regulāri un obligāti piešķirama.

Noteiktās piemaksas un to apmēri:

 • par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā (100% no noteiktās amatalgas - stundas vai dienas darba algas likmes);
 • par nakts darbu (50% no noteiktās amatalgas - stundas vai dienas darba algas likmes);
 • ar rīkojumu, noteiktos gadījumos - par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, par papildus pienākumu veikšanu (līdz 30% apmērā no noteiktās amatalgas).

Valdes un padomes locekļu atlīdzība noteikta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām. Valdes un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam. Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" klasificējama kā liela kapitālsabiedrība pēc kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (darbinieku skaits un finanšu rādītāji), kur valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība noteikta, piemērojot koeficientu 10, un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība noteikta, piemērojot koeficientu 3. Valdes un padomes locekļu atlīdzība noteikta 90% apmērā attiecīgi no valdes un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības. Ja valdes loceklis papildus pilda arī cita amata pienākumus, kopējais atlīdzības apmērs nemainās, saglabājot minētos 90%, atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzību par cita amata pienākumu izpildi, sadalot proporcionāli.