Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +15.6 °C
Rīga
Fairfield
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

Uzmanību! Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem no 21.septembra līdz 28.septembrim nav atļauti lidojumi no/uz Spāniju, Andoru, Franciju un Čehiju, kā arī valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuras nav iekļautas Eiropas Komisijas drošo valstu sarakstā! Ieceļojot no valstīm, kurās COVID-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 16, jāievēro obligāta 10 dienu pašizolācija! Valstu saraksts atrodams www.spkc.gov.lv

2020.gada akcionāru sapulces

Drukāt

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulce 31.01.2020

Darba kārtība Lēmums
1. Par piekrišanu nekustamā īpašuma apgrūtināšanai ar lietu tiesībām. 1.1. Piekrist nekustamā īpašuma apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulce 25.03.2020

Darba kārtība Lēmums
1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējā audita 2019.gada pārskatu. 1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””  valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējā audita 2019.gada pārskatu.
2. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējā audita 2020.gada plānu.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ””  valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējā audita 2019.gada pārskatu.

2.2. Piekrist VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes 2019.gada 23.decembra lēmumam Nr.1 (protokols Nr.55) par Iekšējā audita 2020.gada plāna apstiprināšanu.

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulce 06.05.2020

Darba kārtība Lēmums
1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019. gada pārskata apstiprināšanu, peļņas sadali, budžeta izpildi un finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada budžeta izpildes rezultātus.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumiem Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”.

1.3. Pieņemt zināšanai SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskatu.

1.4. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskatu.

1.5. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 22 140 607 EUR  (divdesmit divi miljoni simtu četrdesmit tūkstoši seši simti septiņi EUR) apmērā.

1.6. Atlikt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskata peļņas sadalīšanu līdz tiks  saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums par to, ka sabiedrības komercdarbības atbalsta pasākumu plāns Covid-19 izraisīto seku novēršanai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punkta izpratnē. 

1.7. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

1.8. Uzdot VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās.

2.1. Ņemot vērā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada rādītājus:

 • neto apgrozījums: 64.99 milj. EUR,
 • bilances kopsumma: 178.3 milj. EUR,
 • vidējais darbinieku skaits: 1 315 darbinieki,
 • atzīt, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela”.
3. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada finanšu pārskata revīzijai.

3.1. Ievēlēt SIA “PricewaterhouseCoopers” par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada finanšu pārskata revidentu.

3.2. Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada finanšu pārskata revīziju EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši eiro) (bez PVN) apmērā.

4. Par piekrišanu nekustamā īpašuma –apgrūtināšanai ar lietu tiesībām. 4.1. Piekrist nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām.

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulce 07.08.2020

Darba kārtība Lēmums

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2020. gada 1. pusgada lēmumu izpildi.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes lēmumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2020. gada 1.pusgada lēmumu izpildi.

 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulce 03.09.2020

Darba kārtība Lēmums

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada darbības rezultātu gala novērtējumu.

1.1. Novērtēt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada darbības rezultātiem.

1.3. Pieņemt zināšanai  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētāja Jura Kanela un padomes locekļa Eduarda Toma pašvērtējumu par darbu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomē 2019.gadā.

1.4. Ņemot vērā, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” prognozētā attīstība ir būtiski mainījusies, uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei līdz 2020.gada 15.decembrim izstrādāt jaunu kapitālsabiedrības vidēja darbības termiņa stratēģiju un iesniegt to saskaņošanai Satiksmes ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram.

1.5. Pamatojoties uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sniegto aktuālo informāciju, uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei līdz 2020.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētājam VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbilstoši faktiskajai situācijai precizētus plānotos finansiālos un darbības rezultatīvos rādītājus 2020.gadam.