Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +26.3 °C
Rīga
Fairfield
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

Uzmanību! Latvijā vari ieceļot tikai  neatliekamu iemeslu dēļ! Latvijā vari ieceļot tikai tad, ja Tev ir negatīvs Covid-19 tests, kas veikts ar PCR metodi un nodots ne ātrāk kā 72 h pirms iekāpšanas lidmašīnā!  Pirms ieceļošanas Latvijā aizpildi e-apliecinājumu vietnē Covidpass.lv! Ieceļojot Latvijā no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, Šveice un Lielbritānija) Tev pēc ieceļošanas nekavējoties jāveic atkārtots Covid-19 tests! Ieceļojot no valstīm, kurās COVID-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 50, jāievēro obligāta 10 dienu pašizolācija, pat ja ir negatīvs Covid-19 tests! Valstu saraksts atrodams www.spkc.gov.lv.

Vides un energopārvaldības politika

Drukāt

 

Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nodrošina gaisa kuģu un to pasažieru apkalpošanu, lidlauka drošu ekspluatāciju, kā arī lidostas infrastruktūras uzturēšanu un attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus un pildot tiesību aktus normas, kā arī ISO 14001 un ISO 50001 standarta prasības.

 


Mēs uzņemamies atbildību par lidostas darbības ietekmi uz vidi, un mums ir svarīgi novērst vai samazināt lidostas darbības rezultātā radīto nelabvēlīgo ietekmi uz gaisa kvalitāti, augsni, virszemes un pazemes ūdeņiem, kontrolēt trokšņa piesārņojumu, kā arī uzlabot lidostas kopējo energoefektivitāti. Lai īstenotu vides un energopārvaldības politiku, noteikti pamatprincipi un specifiskie principi vides aizsardzības un energopārvaldības jomā.


Pamatprincipi:

 • Ievērot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības un energopārvaldības prasības, kā arī veikt lidostas darbības atbilstības novērtējumu, lai nodrošinātu noteikto prasību izpildi.
 • Sistemātiski veikt vides un energoresursu patēriņa monitoringu, nodrošināt vides kvalitātes nepasliktināšanos un, kur tas ir iespējams, uzlabot vides kvalitāti atbilstoši savām finansiālajām un tehniskajām iespējām.
 • Noteikt stingrus kontroles pasākumus un kontrolēt to ievērošanu lidostas būtiskajiem vides aspektiem, darīt tos zināmus lidostas darbiniekiem un trešajām personām, kuras strādā lidostas teritorijā.
 • Veidot un paaugstināt lidostas darbinieku vides apziņu, nodrošinot dabas resursu racionālu izmantošanu.
 • Sadarboties ar aviokompānijām un lidostas sadarbības partneriem, lai kopīgi atrastu risinājumus tiem būtiskajiem vides aspektiem, kuri nav tiešā lidostas kontrolē, piemēram, gaisa kuģu radītais troksnis.
 • Samazināt lidostas energopatēriņu, uzlabot ēku, infrastruktūras un iekārtu energoefektivitāti;
 • Uzlabot lidostas ilgtspēju, palielinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu pamatdarbības nodrošināšanā.
 • Periodiski analizēt lidostas izpildījumu vides aizsardzības un energoefektivitātes jomā un noteikt nepieciešamos pilnveidošanas pasākumus.
 • Sniegt ieinteresētajām pusēm atklātu, pilnvērtīgu informāciju par lidostas vides un energopolitiku un nozīmīgiem pasākumiem vides aizsardzības jomā.

Specifiskie principi:

Troksnis
Veikt gaisa kuģu radītā trokšņa monitoringu, nodrošināt aktuālu informāciju par gaisa kuģu trokšņa ietekmes zonām, kā arī aktīvi rīkoties, lai mazinātu gaisa kuģu troksni.

Enerģija un CO2
Sasniegt nepārtrauktu energoefektivitātes uzlabošanos un sistemātiski samazināt CO2 emisijas, ieviešot energopolitiku, kuras ietvaros tiks:

 • Nepārtraukti uzlabota un pilnveidota enerģijas izmantošanas efektivitāte un mazinātas CO2 emisijas lidostas kontrolētajiem energoresursiem,
 • Komunicēts energopārvaldības sistēmas nozīmīgums organizācijā un veicināti personāla apmācību un pilnveides pasākumi,
 • Nodrošināta energopārvaldības mērķu un enerģijas mērķa rādītāju noteikšana, kā arī to sasniegšanai nepieciešamās informācijas un resursu pieejamība,
 • Nodrošināta energoveiktspējas rādītāju atbilstība organizācijas vajadzībām, kā arī rezultātu mērīšana un ziņošana noteiktajos intervālos,
 • Atbalstīta energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegāde, kā arī plānoti nepieciešamie pasākumi energoveiktspējas uzlabošanai,
 • Ņemti vērā energoveiktspējas uzlabojumi ilgtermiņā, kā arī pastāvīgi uzlabota organizācijas energoveiktspēja, veicot regulāras energopārvaldības sistēmas vadības pārskates.

Atkritumi
Samazināt lidostas radīto, nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, optimizējot atkritumu šķirošanu, tādējādi sasniedzot iespējami augstāku nodoto sadzīves atkritumu apjomu otrreizējai pārstrādei.

Virszemes un pazemes ūdeņi
Nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms to novadīšanas virszemes ūdenstilpēs. Nodrošināt operatīvu naftas produktu noplūžu savākšanu, nepieļaujot piesārņojuma emisijas vidē. Organizēt veiktā monitoringa rezultātu atbilstības novērtēšanu.  

Iepirkumi
Izmantot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un vērtēšanā.