Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +13.1 °C
Rīga
Ann Arbor
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

Visa svarīgākā informācija par Covid-19 ierobežojumiem: Covid-19 BUJ

Korupcijas un interešu konfliktu risku vadība

Drukāt

Lidostas vadība veicina godprātīgiem principiem un ētikas normām atbilstošu komercdarbības īstenošanu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai novērstu korupcijas un interešu konfliktu riskus. Lidostā ir ieviesta un tiek nodrošināta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska (turpmāk – korupcijas riski) novēršanai, tostarp ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, īstenojot šādus pasākumus:

 • izstrādāta un apstiprināta “Trauksmes celšanas procedūra”;
 • izstrādāts un apstiprināts “VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” Ētikas kodekss” (turpmāk – Ētikas kodekss);
 • veikta visu, Lidostas darbinieku, tai skaitā jauno darbinieku apmācība par Ētikas kodeksa pamatprincipiem;
 • izveidots iekšējais rīks ziņošanai par iespējamajiem pārkāpumiem;
 • izveidota Pastāvīgo iespējamo pārkāpumu izskatīšanas komisija;
 • identificētas, novērtētas un apstiprinātas interešu korupcijas riskiem pakļautās darbības jomas un korupcijas riskiem pakļautie amati;
 • apstiprināts “VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pretkorupcijas pasākumu plāns” un nodrošināta tā izpildes uzraudzība;
 • organizēti izglītojoši pasākumi Lidostas darbiniekiem, kuru amati pakļauti korupcijas riskam, uzaicinot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas.