Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +26.3 °C
Rīga
Fairfield
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

Uzmanību! Latvijā vari ieceļot tikai  neatliekamu iemeslu dēļ! Latvijā vari ieceļot tikai tad, ja Tev ir negatīvs Covid-19 tests, kas veikts ar PCR metodi un nodots ne ātrāk kā 72 h pirms iekāpšanas lidmašīnā!  Pirms ieceļošanas Latvijā aizpildi e-apliecinājumu vietnē Covidpass.lv! Ieceļojot Latvijā no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, Šveice un Lielbritānija) Tev pēc ieceļošanas nekavējoties jāveic atkārtots Covid-19 tests! Ieceļojot no valstīm, kurās COVID-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 50, jāievēro obligāta 10 dienu pašizolācija, pat ja ir negatīvs Covid-19 tests! Valstu saraksts atrodams www.spkc.gov.lv.

2020. gads

Drukāt

Atbilstoši Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskās lidostas “Rīga”” Trokšņa samazināšanas rīcības plānam Lidosta Rīga veic trokšņa monitoringa rezultātu publicēšanu

Rezultāti nepilnā formā ir pārpublicējami tikai ar saiti uz šo mājas lapas ierakstu. Ja Jums rodas kādi jautājumi, iebildumi vai citādas atsauksmes par testēšanas pārskatiem, rakstiet uz šo e-pastu.

2020. gada mēnesis

Trokšņa monitoringa stacija

Trokšņa ekvivalentais līmenis*, dBA

Paplašinātā nenoteiktība, dBA

Testēšanas pārskats

Ldiena

Lvakars

Lnakts

Ldvn

Ldiena

Lvakars

Lnakts

Ldvn

Jūlijs

TMS1

43,8

42,8

38,0

46,3

2,7

2,7

2,9

2,8

20-032 PA

TMS2

48,3

48,0

41,8

50,7

2,7

2,7

2,6

2,7

20-033 PA

TMS3

44,6

44,2

39,0

47,4

4,5

4,0

3,8

4,1

20-034 PA

TMS4

52,2

50,4

45,0

53,9

7,2

6,7

8,9

9,0

20-035 PA

Augusts

TMS1

43,9

42,1

38,3

46,4

2,7

2,7

3,0

2,8

20-036 P

TMS2

49,3

49,4

43,3

52,0

2,7

2,6

2,6

2,7

20-037 P

TMS3

45,8

47,1

41,9

49,9

3,3

2,8

2,7

2,9

20-038 P

TMS4

52,8

50,6

46,5

54,8

9,2

13,4

11,5

11,8

20-039 PA

Septembris

TMS1

44,0

43,4

39,3

47,2

2,7

2,7

2,9

2,8

20-040 P

TMS2

47,8

48,9

42,2

51,0

2,7

2,7

2,6

2,7

20-041 P

TMS3

45,1

45,3

38,7

47,7

3,5

3,4

3,3

3,5

20-042 P

TMS4

53,4

52,5

46,4

55,4

7,2

7,4

9,2

8,9

20-043 PA

Oktobris

TMS1

43.4

43.0

38.0

46.3

2.7

2.7

3.0

2.8

20-044 P

TMS2

47.2

46.1

41.7

49.9

2.7

2.7

2.6

2.7

20-045 P

TMS3

45.7

47.2

40.2

49.1

3.0

2.7

2.8

2.8

20-046 P

TMS4

53.0

52.2

46.1

52.4

7.0

7.1

8.1

4.0

20-047 P

Novembris

TMS1

43,3

41,7

36,4

45,2

2,7

2,7

2,9

2,7

20-048 P

TMS2

45,9

45,0

39,5

48,2

2,7

2,7

2,7

2,7

20-049 P

TMS3

45,0

44,5

37,9

47,1

2,9

2,9

2,8

2,9

20-050 P

TMS4

51,5

51,1

43,8

53,4

12,2

15,7

15,5

15,0

20-051 P

Decembris

TMS1

43,3

43,1

34,4

44,9

2,7

2,7

3,0

2,7

20-052 P

TMS2

44,7

44,2

36,6

46,4

2,7

2,7

2,6

2,8

20-053 P

TMS3

46,3

46,0

38,4

48,2

2,8

2,8

2,7

2,8

20-054 P

TMS4

53,0

51,9

43,7

54,2

6,4

6,8

8,0

7,6

20-055 P

2019. gads

TMS1

47,9

47,5

44,4

51,9

3,2

2,8

3,1

2,9

**

TMS2B

53,6

52,8

49,6

57,1

2,9

2,8

2,8

2,8

**

TMS3

49,1

48,9

46,5

53,6

3,4

3,1

3,3

3,1

**

TMS4

54,2

52,0

49,1

56,9

3,5

3,9

3,6

3,5

**

2020. gads

TMS1

45,9

46,5

40,5

49,0

3,2

3,0

3,3

3,2

**

TMS2B

49,0

49,5

43,2

51,9

3,0

2,9

3,0

3,0

**

TMS3

46,2

46,8

40,8

49,4

4,3

3,6

3,7

3,8

**

TMS4

51,3

50,3

44,7

53,5

4,5

4,0

5,2

4,3

**

* Trokšņa rādītājs raksturo gada trokšņa situācija, savukārt šeit norādītie trokšņa raksturotāji pēc būtības ir identiski trokšņa rādītājiem, bet tie raksturo mēneša situāciju.

**Balstoties uz katra mēneša testēšanas pārskatiem.

Visas trokšņa monitoringa stacijas atrodas teritorijā, kur Ldiena robežlielums ir 55 dBA, Lvakars – 50 dBA, Lnakts – 45 dBA. TMS4 stacija ir izvietota vietā, kur atrodas gan izglītības, gan bērnu iestāde (bērnudārzs).

Tabulā ar zaļu fonu norādītas ailes, kur ekvivalentais trokšņa līmenis, ieskaitot mērījumu nenoteiktību, ir mazāks nekā noteiktais trokšņa rādītāja robežlielums (noteikti nav pārsniegums).

Tabulā ar dzeltenīgu fonu norādītas ailes, kur ekvivalentais trokšņa līmenis, pieskaitot mērījumu nenoteiktību, ir lielāks nekā noteiktais trokšņa rādītāja robežlielums (iespējams pārsniegums) .

Tabulā ar sarkanu fonu norādītas ailes, kur ekvivalentais trokšņa līmenis, atņemot mērījumu nenoteiktību, ir lielāks nekā noteiktais trokšņa rādītāja robežlielums (noteikti pārsniegums).

Sarkanā krāsā ir norādīti tie ekvivalentie trokšņa līmeņi, kas ir augstāki nekā spēkā esošie trokšņa robežlielumi, bet nav pielietojama sarkanā fona krāsa.

Trokšņa monitoringa staciju izvietojums: