Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +7.9 °C
Rīga
Ashburn
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

Uzmanību! Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem no 26.oktobra līdz 2.novembrim nav atļauti lidojumi no/uz Vatikānu, Andoru, Čehiju, Beļģiju, Luksemburgu un Nīderlandi, kā arī valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuras nav iekļautas Eiropas Komisijas drošo valstu sarakstā! Ieceļojot no valstīm, kurās COVID-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz Latvijas rādītāju, jāievēro obligāta 10 dienu pašizolācija! Latvijas rādītājs un valstu saraksts atrodams www.spkc.gov.lv. Pirms ieceļošanas Latvijā aizpildi e-apliecinājumu vietnē Covidpass.lv

Uzvedība lidostā

Drukāt


 

Lidosta ir kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības objekts, tāpēc tai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas ir saistoši arī pasažieriem un apmeklētajiem. To mērķis ir gādāt par visu pasažieru un apmeklētāju drošību un nodrošināt sabiedrisko kārtību, lai uzturēšanās lidostā ikvienam būtu droša un patīkama.  

 


 

VAS "Starptautiskā lidosta “Rīga””
iekšējās kārtības noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lidosta ir kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības objekts. 

1.2. Lidostas pamata funkcija ir nodrošināt:

- drošu un kvalitatīvu pasažieru apkalpošanu; 

- drošus civilās aviācijas gaisa kuģu  lidojumus.

1.3. Personām, kas izmanto Lidostas pakalpojumus vai apmeklē to, ir jārēķinās ar Lidostas darbības vides specifiku un jāpakļaujas šajos noteikumos definētajām prasībām.

1.4. Uzturēties Lidostas terminālī drīkst tikai Personas, kuras var uzrādīt derīgus lidojumu apstiprinošus dokumentus (izdrukātā vai elektroniskā veidā), vai jebkādā citā veidā apliecināt savu pasažiera statusu un Lidostā strādājošo sadarbības partneru darbinieki un valsts dienestu darbinieki un amatpersonas  ar Lidostas izsniegtām caurlaidēm.

1.5. Lidostā strādājošo sadarbības partneru darbiniekiem un valsts dienestu darbiniekiem un amatpersonām ar Lidostas izsniegtām caurlaidēm Lidostas terminālī atļauts atrasties tikai saistībā ar darba pienākumu veikšanu.  

1.6. Personām, kuras pavada izlidojošos pasažierus, Lidostas terminālī atrasties ir aizliegts, izņēmums ir personas, kuras pavada nepilngadīgos pasažierus un ir saskaņojušas pavadīšanu ar gaisa pārvadātāju.

1.7. Personām, kuras sagaida ielidojošos pasažierus, ir tiesības atrasties tikai pasažieru sagaidīšanas zālēs termināļa 1.stāvā.

1.8. Personām Lidostā ir jāievēro sabiedrībā pieņemtās vispārējās uzvedības normas, tīrība, kārtība un savstarpējo attiecību kultūra.

1.9. Personām visā Lidostas terminālī obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas ir paredzēti deguna un mutes vai sejas aizsegam (sejas maska, respirators), izņemot:

- bērnus līdz 6 gadu vecumam;

- cilvēkus, kuri medicīnisku apsvērumu dēļ nedrīkst lietot individuālos aizsardzības līdzekļus;

- šo noteikumu punkta 3.10.minētajā gadījumā.

1.10. Lidostā strādājošo sadarbības partneru darbiniekiem un valsts dienestu darbiniekiem un amatpersonām ar Lidostas izsniegtām caurlaidēm  atrodoties Lidostas terminālī un/vai saskarsmē ar pasažieriem, obligāti jālieto vienu no individuālās aizsardzības līdzekļiem, kas ir paredzēti deguna un mutes vai sejas aizsegam (medicīniskā maska, respirators, sejas vairogs/vizieris), izņemot gadījumus, kad tiek nodrošināta aizsardzība ar aizsargstiklu vai uzturoties tikai Lidostā strādājošo sadarbības partneru darbiniekiem un valsts dienestu darbiniekiem un amatpersonām paredzētajās telpās.

1.11. Personas, kuras nelieto iepriekšminētos individuālos aizsardzības līdzekļus, Lidostas terminālī netiek ielaistas vai var tikt izraidītas no termināļa.

1.12. Lidostas terminālī ievest/ienest dzīvnieku atļauts tikai tā pārvadāšanai paredzētā transportēšanas konteinerā/somā, dzīvnieku izņemt no transportēšanas konteinera/somas atļauts tikai drošības pārbaudes laikā, pēc Lidostas drošības darbinieka pieprasījuma. Šī prasība neattiecās uz dienesta suņiem un  dzīvniekiem – pavadoņiem.

2. Personu tiesības

2.1. Saņemt Lidostā sniegtos pakalpojumus.

2.2. Izmantot Lidostas termināļa koplietošanas telpas atbilstoši to mērķim.

2.3. Saņemt Lidostas rīcībā esošu informāciju par lidojumiem.

2.4. Saņemt informāciju par ierobežojumiem un aizliegumiem, kas attiecas uz priekšmetu vai vielu pārvadāšanu ar gaisa kuģi.

2.5. Saņemt skaidrojumu gadījumos, kad Personai ir izteikts brīdinājums, aizrādījums vai piemērots ierobežojums.

3. Lidostas teritorijā, ieskaitot termināli (t.sk.pie termināla ieejām), ir aizliegts: 

3.1. atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā traukā vai iesaiņojumā, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas;

3.2. izturēties aizskaroši, rupji un agresīvi pret apkārtējiem, lietot alkoholiskos dzērienus ārpus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpām, kā arī lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas jebkur Lidostas teritorijā;

3.3. smēķēt pie termināļa ieejām un citās tam neparedzētās vietās (smēķēt Lidostas kontrolējamā teritorijā ir atļauts tikai tam paredzētās vietās);

3.4. nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

3.5. trokšņot vai citā veidā ar savu rīcību un uzvedību traucēt citas Personas un/ vai Lidostā strādājošo darbinieku darbu;

3.6. atstāt personīgās mantas bez uzraudzības;

3.7. novietot bagāžu un citas personiskās mantas vietās, kur tās traucē vai apgrūtina citu Personu un/vai Lidostā strādājošo darbinieku kustību;

3.8. atrasties smērējošā vai smakojošā apģērbā, kā arī lietot pārtikas vai ķīmiskās vielas, kas var bojāt vai smērēt ēkas un/vai citu Personu un/ vai Lidostā strādājošo darbinieku apģērbu un citas lietas;

3.9. pārvietoties Lidostas terminālī ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, izņemot personas ar ierobežotu mobilitāti ar speciālajiem pārvietošanās līdzekļiem;

3.10. Lidostas terminālī ievest/ienest dzīvniekus, ja tie neatrodas transportēšanas konteinerī/somā. Dzīvnieku izņemt no transportēšanas konteinera/somas atļauts tikai drošības pārbaudes laikā, pēc Lidostas drošības darbinieka pieprasījuma. Šī prasība neattiecās uz dienesta suņiem un  dzīvniekiem – pavadoņiem;

3.11. aprakstīt, apzīmēt, apkrāsot, aplīmēt vai citādā veidā bojāt Lidostas ēkas un/vai aprīkojumu;

3.12. pārvietot izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes;

3.13. ienest telpās un novietot pie būvēm viegli uzliesmojošas un citas bīstamas vielas, izņemot gadījumus, kad vielas ir atbilstoši iepakotas un paredzētas drošai pārvadāšanai ar gaisa transportu;

3.14. kāpt ar kājām uz termināļa krēsliem, soliņiem vai citām tam neparedzētām virsmām;

3.15. fotografēt un filmēt Lidostā strādājošos darbiniekus, Lidostā notiekošos darba procesus, drošības infrastruktūru, telpas un iekārtas;

3.16. uzmākties ar ubagošanu un/vai zīlēšanu;

3.17. lietot pirotehniskos izstrādājumus;

3.18. sēdēt uz trepju margām vai citām tam neparedzētām vietām (piemēram, apkures radiatoriem);

3.19. traucēt vai aizkavēt pasažierus un apmeklētājus (t.sk. uzmākties ar preču vai pakalpojumu piedāvājumiem);

3.20. uzturēties terminālī bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas ir paredzēti deguna un mutes vai sejas aizsegam (medicīniskā maska, respirators).

4. Lidostas teritorijā, ieskaitot termināli (t.sk. pie termināla ieejām), bez iepriekšēja saskaņojuma ar Lidostas administrāciju ir aizliegts:

4.1. izvietot reklāmu vai paziņojumus (t.sk. mutiski vai ar jebkādu līdzekļu palīdzību reklamēt preci vai pakalpojumu);

4.2. veikt fotografēšanu un/vai filmēšanu, kas paredzēta komerciālām vajadzībām vai izmantošanai plašsaziņas līdzekļos;

4.3. piedāvāt un pārdot jebkāda veida preces un nodarboties ar jebkāda veida komercdarbību;

4.4. piedāvāt un pārdot jebkāda veida preces un pakalpojumus, kā arī nodarboties ar jebkāda veida komercdarbību un saimniecisko darbību;

4.5. organizēt publiskus pasākumus;

4.6. spēlēt mūzikas instrumentus;

4.7. atskaņot skaļu mūziku vai citus skaņu ierakstus;

4.8. vākt naudas līdzekļus vai dāvanas.

5. Lidostas tiesības

5.1. Lidostas Drošības departamenta darbiniekiem, kas nodrošina Lidostas aizsardzību, ir tiesības:

5.1.1. ierobežot Personas iekļūšanu un uzturēšanos Lidostas terminālī, izraidīt Personu no termināļa, ja tā pārkāpj šo noteikumu prasības;

5.1.2. aizturēt Personu, par kuru pastāv aizdomas, ka tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, un nekavējoties par to informēt Valsts policiju;

5.1.3. pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, lai novērstu sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu. Šajā gadījumā pārkāpējs vai Persona, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, nekavējoties tiek nodota Valsts policijas rīcībā;

5.1.4. ierobežot Personu iekļūšanu un/vai uzturēšanos Lidostas teritorijā bez brīdinājuma, ja tas ir saistīts ar ārkārtas gadījumiem vai citiem incidentiem, kas var ietekmēt vai apdraudēt Lidostas drošību, kā arī Personu un/ vai Lidostā strādājošo darbinieku drošību, dzīvību vai veselību;

5.1.5. pārtraukt Personas rīcību, ja tā apdraud Lidostas drošību un citu Personu un/ vai Lidostā strādājošo darbinieku dzīvību vai veselību;

5.1.6. nogādāt Valsts policijā bez uzraudzības atstātas mantas vai nodot tās uzglabāšanai Lidostas struktūrvienībai, kas nodrošina mantu uzglabāšanu (noteiktu laika periodu) saskaņā ar Lidostas iekšējiem dokumentiem;

5.1.7. pieprasīt izdzēst foto un videomateriālus, ja tajos ir uzņemti Lidostā strādājošie darbinieki, Lidostā notiekošie darba procesi, drošības infrastruktūra, telpas un iekārtas;

5.1.8. pieprasīt Personu pārvietot transporta līdzekli, ja ir pārkāpti Ceļu satiksmes noteikumu transporta līdzekļu apstāšanās un novietošanas nosacījumi. Ja Persona nepakļaujas prasībai, Lidostas darbinieks izsauc Valsts policiju.