Sabiedrības un vides iesaiste

banner-image

Vides politika

RIX GH darbojas saskaņā ar RIX noteikto vides politiku, kas ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību, saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un rūpēm par sabiedrību kopumā. Mēs ar atbildību izturamies pret vides resursiem, tāpēc mums ir svarīgi novērst vai samazināt lidostas darbības rezultātā radīto nelabvēlīgo ietekmi uz gaisa kvalitāti, augsni, virszemes un pazemes ūdeņiem, kā arī kontrolēt trokšņa piesārņojumu un samazināt lidostas kopējo energopatēriņu.

Lidosta veic gaisa kuģu un pasažieru apkalpošanu, lidlauka drošu ekspluatāciju, kā arī lidostas infrastruktūras uzturēšanu un attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus un pildot tiesību aktu normas, kā arī ISO 14001 un ISO 50001 standarta prasības.

Plašāka informācija par RIX vides politiku atrodama šeit.

CO2 emisiju samazināšana

RIX ir saņēmusi vides programmas “Lidostu oglekļa akreditācija” (Airport Carbon Accreditation) sertifikātu par pirmā līmeņa prasību izpildi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai. Līdz ar sertifikāta iegūšanu Starptautiskā lidosta “Rīga” ir pievienojusies tām 249 pasaules lidostām, kas veic aktīvas darbības šo emisiju samazināšanai. Plašāka informācija par RIX veiktajiem pasākumiem CO2 emisiju samazināšanai atrodama šeit.

Korporatīvā sociālā atbildība

RIX darbību vada pārliecība, ka jebkura Latvijā strādājoša uzņēmuma panākumi ir cieši saistīti ar visas sabiedrības un tautsaimniecības sekmīgu izaugsmi. RIX Rīgas lidosta ir definējusi četras prioritāras korporatīvās sociālās atbildības un sabiedrības investīciju politikas jomas:

  • vietējās kopienas labklājība;
  • vides aizsardzība;
  • cilvēkresursu attīstība;
  • uzņēmējdarbības un tūrisma attīstība Latvijā.

Plašāka informācija par RIX korporatīvo sociālo atbildību atrodama šeit.