Airport Carbon Accreditation programmas logo

 

2009. gadā Starptautiskās Eiropas lidostu padomes (Airports Council International Europe)  kongresa laikā Eiropas lidostas apņēmās samazināt CO2 izmešus, lai sasniegtu galveno mērķi – kļūtu par oglekļa neitrālām. Mērķa sasniegšanai izveidota Airport Carbon Accreditation (ACA) programma, ar kuru vari iepazīties ŠEIT.

 

 

Programmu veido seši līmeņi:

  • kartēšana (1. līmenis);
  • samazināšana (2. līmenis);
  • optimizēšana (3. līmenis);
  • neitralitāte (4. līmenis);
  • pārveidošana (5. līmenis);
  • pāreja (6. līmenis).

Šobrīd programmā apvienojušās vairāk nekā 300 lidostas no >70 pasaules valstīm.

Lidosta “Rīga” ACA programmā piedalās kopš 2015. gada, uzskaitot tās darbības rezultātā radītās tiešās emisijas. 2020. gadā lidosta saņēma ACA sertifikātu par otrā līmeņa prasību izpildi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai. Līdz ar tā iegūšanu lidosta “Rīga” pievienojas tām pasaules lidostām, kas veic aktīvas darbības šo emisiju samazināšanai. Ietekmes novērtēšanai tiešās radītās emisijas aprēķina tonnās uz apkalpoto pasažieru skaitu.

 

 

Airport Carbon Accreditation