Mēs ar atbildību rūpējamies, lai pēc iespējas samazinātu savas saimnieciskās darbības ietekmi uz klimata pārmaiņām. Mēs ieviešam energoefektivitātes pasākumus un gādājam, lai energoresursi tiktu izmantoti iespējami racionāli. Uzņēmuma patēriņa datus regulāri analizē un izvērtē Energopārvaldības darba grupa. Nozīmīgākie lidostā “Rīga” izmantotie energoresursi ir elektroenerģija, siltumenerģija un degviela.

Elektroenerģija

Elektroenerģija ir nozīmīgākais lidostas energoresurss. Lielāko elektroenerģijas patēriņu rada ēku un lidlauka apgaismojuma sistēmas. Mēs veltām lielu uzmanību energoefektivitātes projektu īstenošanai un darbinieku izglītošanai energoefektivitātes jautājumos.

Siltumenerģija

Siltumenerģiju savām vajadzībām mēs ražojam katlu mājā, kurā enerģijas iegūšanai izmanto gan atjaunojamo resursu - šķeldu, gan dabasgāzi.

Ēku siltumenerģijas patēriņa optimizēšanai mēs izmantojam īpaši izstrādātu analītisku programmatūru, kas ļauj savlaicīgi mainīt temperatūru ēkās un veikt citus siltuma zudumu samazināšanas pasākumus.

Degviela

Visvairāk degvielas lidostā patērē sniega tīrīšanas tehnika un transportlīdzekļi, kurus izmanto pasažieru pārvadāšanai un gaisa kuģu apkalpošanai. Degvielas patēriņu ietekmē klimatiskie apstākļi, tāpēc tas gadu no gada var būtiski mainīties.

Mūsu autoparks pēdējos gados ir kļuvis energoefektīvāks  un videi draudzīgāks. Lai veicinātu racionālu degvielas izmantošanu, mēs arī izglītojam darbiniekus.

Transportlīdzekļu apgādei ar degvielu lidostā ir izbūvēts degvielas uzpildes punkts.