Par lidostu

Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā, lidosta “Rīga” attīsta ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties par darbiniekiem un apkārtējo vidi, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu. Pievienojoties iniciatīvai “Net Zero 2050”, lidosta “Rīga” ir apņēmusies sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050.gadam.

Vīzija
Par ko mēs gribam kļūt?

Nākotnes Ziemeļeiropas satiksmes centrs, kas veicina Latvijas konkurētspēju reģionā
Misija
Kāda ir mūsu loma?

Lidosta «Rīga» ir starptautisks satiksmes centrs, kas veicina Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, nodrošinot ērtu un drošu savienojamību pasažieriem un biznesam, radot darbavietas un iespējas uzņēmējdarbības attīstībai

VĒRTĪBAS

Kas mums ir svarīgi?

Par lidostu

Izaugsme

Mēs attīstāmies, sekmējot personību, komandas un uzņēmuma izaugsmi. Mūsu dinamiskajā nozarē veiksmes atslēga ir spēja pilnveidot zināšanas un prasmes, ieviest inovācijas un padarīt procesus efektīvākus.

Par lidostu

Atbildība

Mūsu ilgstpējīgas darbības pamatā ir atbildīga pieeja, analizējot un izvērtējot mūsu biznesa lēmumu ietekmi uz vidi, sabiedrību, vietējo kopienu un tautsaimniecību.

Par lidostu

Drošums un drošība

Darbinieku, pasažieru, lidostas viesu un biznesa partneru drošība un drošums ir mūsu lēmumu, procesu un rīcības stūrakmens.

Par lidostu

Atvērtība

Mēs nodrošinām savienojamību un atveram vārtus uz jauniem galamērķiem cilvēkiem un uzņēmējdarbībai. Pie mums satiekas atšķirīgi uzskati, nacionalitātes un reliģijas, un mēs esam atvērti cieņpilnai un profesionālai sadarbībai.

Par lidostu

Efektivitāte

Mūsu darbības pamatā ir skaidri, vienkārši, pieejami un efektīvi organizēti procesi, kas vērsti uz pozitīvas klientu pieredzes veidošanu.