Lidosta ir kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības objekts, tāpēc tai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas attiecas arī uz pasažieriem un apmeklētajiem. Šie noteikumi gādā par visu pasažieru un apmeklētāju drošību, kā arī nodrošina sabiedrisko kārtību. Ievērosim tos, lai uzturēšanās lidostā ikvienam būtu droša un patīkama!

Iekšējās kārtības noteikumi ir iedalīti piecās sadaļās. Pirms dodies uz lidostu, iepazīsties ar tiem!

Ko paredz Rīgas lidostas iekšējās kārtības noteikumi?
1. Vispārīgie noteikumi
2. Personu tiesības
3. Darbības, kas lidostas teritorijā ir aizliegtas
4. Darbības, kas lidostas teritorijā ir aizliegtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar lidostas administrāciju
5. Lidostas tiesības