Rīgas lidosta ir Latvijas Republikas valsts akciju sabiedrība, un tās valsts kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. Lidostas oficiālais nosaukums ir "Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"".

Pārvalde
Valde
Padome
Akcionārs
Struktūra
Īpašuma struktūra
Komitejas
Interešu pārstāvniecība
Risku pārvaldība
Risku pārvaldības politika
Risku faktori
Korupcijas un interešu konfliktu risku vadība
2021. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai
2022.gadā veiktie pasākumi korpucijas risku novēršanai