Bagāžas glabātavas pakalpojumi un cenas
Uzglabāšana
Pērc savu ceļasomu lidostā
Bez uzraudzības atstātās mantas

Ņem vērā!

  • Maksimālais glabāšanas laiks ir 30 dienas.
  • Bagāžas glabātavā neuzglabā priekšmetus vai vielas, kuru uzglabāšana var radīt draudus vai diskomfortu cilvēkiem vai apkārtējai videi.
  • Bagāžas glabātavas darbiniekiem ir tiesības izvērtēt glabāšanai nododamos priekšmetus vai vielas un atteikt pieņemt tās glabāšanai.
Bagāžas glabātava
Darba laiks: 24/7