Iepazīsties ar informāciju par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā!
Kāds ir lidostas iekšējās kontroles sistēmas un risku pārvaldības mērķis?
Finanšu pārskati
Grāmatvedības uzskaite
Risku pārvaldības politika un iekšējās kontroles sistēma
Finanšu vadības procesa atbilstības un efektivitātes iekšējie auditi