Ilgtspēja
Savā ikdienas darbā un komunikācijā mēs integrējam korporatīvās pārvaldības principus un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības praksi.
Vide
Mūsu vides un energopārvaldības politika ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
Ieguldījums sabiedrībā
Apzinoties savas atbildības dimensijas, esam definējuši korporatīvās sociālās atbildības un sabiedrības investīciju politikas jomas.
Ceļo ilgtspējīgi!
Arī tu vari dot savu artavu planētas labā un ceļot videi draudzīgāk!