Lidlauka pakalpojumi

Latvijā pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum piešķir, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 447 “Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum”. Tādējādi tu vari būt pārliecināts, ka izvēlētie pakalpojumu sniedzēji piedāvā drošus, kvalitatīvus un starptautiskajiem standartiem atbilstošus lidlauka pakalpojumus!

Lidlauka pakalpojumu sniedzēji
Virszemes apkalpošana
Ēdināšanas pakalpojumi
Degvielas piegāde
Gaisa kuģu atledošana
Gaisa kuģu tehniskās apkopes
Gaisa kuģu tīrīšana
Kravas un pasta apkalpošana
Administratīvie pakalpojumi lidostas lietotājiem
Biznesa aviācijas terminālu operatori