Ētikas principi partneriem

Vienojoties par darījumiem, organizējot publiskos iepirkumus un slēdzot līgumus, mēs ievērojam konkrētus principus un vērtības. Tās ir nostiprinātas Rīgas lidostas normatīvajos dokumentos un ir saistošas ikvienam mūsu darbiniekam.

Vērtības un principi, kurus ievērojam
Ilgtspēja
Vienlīdzīga, taisnīga un nediskriminējoša attieksme pret visiem piegādātājiem
Krāpšanas un korupcijas aizliegums
Interešu konflikta situāciju aizliegums
Darba aizsardzība
Atbildība
Godīgums

Biznesa ētikas kodekss

Mūsu līgumpartnerus aicinām ievērot līdzvērtīgus sadarbības principus un balstīt savstarpējo sadarbību uz godprātīgiem, tiesiskiem biznesa sadarbības nosacījumiem.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgu un ētisku biznesa vidi, esam izstrādājuši Biznesa ētikas kodeksu. Tas nosaka vienotus lidostas un partneru sadarbības pamatprincipus un standartus, kas:

  • veicina godīgu komercpraksi;
  • rosina cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu lidostas un partnera piegādes ķēdē;
  • sekmē labu pārvaldību un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi.
Biznesa ētikas kodekss