Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) līdzfinansēto Projektu “Elektroenerģijas apgādes un uzlādes infrastruktūras izveide Baltijas valstu lidostās Ziemeļjūras–Baltijas CNC/TEN-T koridorā pārejai uz videi draudzīgām operācijām” Rīgas lidosta īsteno sadarbībā ar Lietuvas Kauņas un Viļņas lidostām.

Elektroapgādes infrastruktūras modernizācijas projekts Rīgas lidostā paredz esošā elektrotīkla pārbūvi no pašreizējā 10 kilovoltu uz 20 kilovoltu tīklu un saules paneļu parka uzstādīšanu uz vairāku lidostas ēku jumtiem atjaunojamo energoresursu ieguvei. Projekta ietvaros paredzēta arī elektrouzlādes punktu izbūve lidlauka perona un tehniskajā zonā.

Projekta mērķi

  • Elektrotīkla modernizācija un apakšstaciju pārbūve.

Projekta ietvaros trīs 10kV apakšstacijas (TP-19, TP-21 un TP-29) aizvietotas ar vienu jaunu apakšstaciju (TP-2037), kura pieslēgta 20kV elektrotīklam. Visi esošie patērētāji no 10kV apakšstacijām tiks pārslēgti uz jauno 20kV apakšstaciju, samazinot elektroenerģijas zudumus gan sadales, gan transformācijas procesā.

  • Elektrouzlādes infrastruktūras izveide.

Projekts paredz veikt elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izveidi tajās zonās, kas ir galvenās transporta izvietošanas vietas - perona teritorija un inženiertehniskā zona pie lidostas tehnisko dienestu ēkas un remontdarbnīcām. Uzlādes punkti ir paredzēti ar jaudas līmeņiem līdz 360kW, 100kW un 50kW, lai nodrošinātu atbilstošu uzlādes ātrumu, kā arī visu tehniskas vienību uzlādes jaudas.

  • Saules paneļu parka izbūve.

Saules paneļu parku paredzēts izvietot uz lidostas tehnisko dienestu ēkas jumta, kā arī atkritumu angāra jumta. Abu punktu kopējā platība potenciāli pieļauj uzstādīt saules paneļu parku ar kopējo jaudu līdz 250kW, kas dod iespēju saražot 245 833,34 kWh elektroenerģijas gadā.

Finansējums

Kopējais Eiropas Savienības fondu programmas “CEF 2 Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility – Zero Emissions” līdzfinansējums projektam ir 3,65 miljoni eiro jeb 50 % no projekta kopējām izmaksām. Lidostai “Rīga” piešķirti 1,79 miljoni, bet “Lietuvos oro uostai” – 1,85 miljoni eiro, un tikpat lidostām būs jāiegulda arī pašām.

Elektroapgādes infrastruktūras uzlabojumi īstenojami līdz projekta noslēgumam 2025.gada novembrī.

Par CINEA

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir atbildīga par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility, CEF) ieviešanu, lai attīstu augsti efektīvus, ilgtspējīgus tīklus transporta, enerģijas un digitālo pakalpojumu jomā.

CEF logo