Projektu un darbu saskaņošana

Izvēlies vajadzību!
Topogrāfiskā plāna saskaņošana
Tehnisko noteikumu izsniegšana
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana
Darbu veikšanas atļaujas izsniegšana
Atzinuma sniegšana pēc darbu pabeigšanas