2016.gada oktobrī VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) un Eiropas Inovācijas un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (Innovation and Networks Executive Agency, INEA) parakstīja līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "“A-CDM RIGA”: kopīgas lēmumu pieņemšanas procedūras (Airport Collaborative Decision Making jeb A-CDM) ieviešana starptautiskajā lidostā “Rīga””. Projekts tika īstenots, piesaistot arī Eiropas Infrastruktūras Savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility, CEF) līdzfinansējumu.

Projekta mērķis bija palielināt lidostas kapacitāti un uzlabot koordinētas rīcības procesus starp visām lidojumu apkalpošanā iesaistītajām pusēm. Procedūra nodrošina savlaicīgu precīzas informācijas apmaiņu starp lidostas operatoru, gaisa kuģu ekspluatētājiem, apkalpojošajiem dienestiem uz zemes, gaisa satiksmes vadības dispečeriem un citiem iesaistītajiem no lidojuma plānošanas līdz brīdim, kad gaisa kuģis nosēžas uz skrejceļa. Tas ļauj precīzāk plānot gaisa kuģu pacelšanās laiku un samazināt pasažieru gaidīšanas laiku, samazināt resursu un degvielas patēriņa izmaksas, kas saistītas ar gaidīšanas laiku pirms pacelšanās un ar gaisa kuģu sagatavošanu lidojumam. Tāpat tiek samazināts vides piesārņojums un trokšņi.

Īstenojot apjomīgo projektu, ieviešot operatīvo procedūru un automatizēto procesu kopumu, Rīgas lidostā ir izveidota A-CDM platforma – uzstādīta atbilstoša datortehnika un programmatūra, lidostas dienestiem iegādāti sakaru līdzekļi, kā arī veikti citi uzlabojumi. Savukārt LGS ir modernizējusi un integrējusi kopējā platformā attiecīgo gaisa satiksmes vadības aprīkojumu.

2021. gadā pēc veiksmīgas projekta īstenošanas LGS un lidosta “Rīga” saņēma Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) sertifikātu, kas apliecina sekmīgu A-CDM procedūru izstrādi un ieviešanu.

Projekta īstenošanas rezultātā ir būtiski uzlabota pakalpojumu kvalitāte un drošums gan gaisa telpas lietotājiem, gan pasažieriem:

  • precīzāk plānojot gaisa kuģu pacelšanās laiku, samazinot gaidīšanas laiku gan pie temināla, gan uz skrejceļa, jo īpaši “pīķa” stundās,
  • samazinot aviosabiedrībām resursu un degvielas patēriņa izmaksas, kas saistītas ar gaidīšanas laiku pirms pacelšanās un gaisa kuģu sagatavošanu lidojumam,
  • samazinot vides piesārņojumu (trokšņi, CO2 un Nox).

Lidosta “Rīga” bija pirmā lidosta Baltijā, kas saņēma "Eurocontrol" sertifikātu par sekmīgu A-CDM procedūru ieviešanu.

Par LGS

“Latvijas gaisa satiksme” ir valsts akciju sabiedrība, kas nodrošina aeronavigācijas pakalpojumus visiem gaisa telpas lietotājiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā.

Par Rīgas lidostu

Rīgas lidosta ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem.

Par CINEA

CINEA ir atbildīga par CEF ieviešanu – tā ir Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra, kas attīsta augsti efektīvus, ilgtspējīgus un starpsavienotus Transeiropas tīklus transporta, enerģijas un digitālo pakalpojumu jomā, kā arī veicina darbību sinerģiju.

Projekts ir līdzfinansēts ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility, CEF) atbalstu.

 

ES infrastruktūras savenošanas instrumenta logo