Tavi ieguvumi

 • Amatalga no EUR 7,78 stundā (pirms nodokļu nomaksas)
 • Summētais darba laiks (darbs maiņās). Darba grafika piemērs:
  • dienas maiņa no 08:00-20:00
  • nakts maiņa no 20:00-08:00
 • Piemaksas: 50% par darbu nakts stundās (no 1. stundas) un 100% - svētku dienās)
 • Izaugsmes iespējas un apmācības
 • Veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika) un sociālās garantijas
 • Pabalsti svarīgos dzīves gadījumos
 • Formas apģērbs un apavi, formas apģērba bezmaksas tīrīšana
 • Īpašas cenas lidostas veikalos un aviobiļetēm
 • Bezmaksas autostāvvieta

Tavi pienākumi

 • Nodrošināt bagāžas konveijera nepārtrauktu darbību, veicot tā uzraudzību, remonta un apkopes darbus saskaņā ar ražotāja norādījumiem
 • Veikt bagāžas konveijera detaļu nomaiņu, regulēšanu, programmēšanu
 • Veikt patērēto materiālu un rezerves daļu uzskaiti
 • Sagatavot maiņas atskaites
 • Veikt citu tehnoloģisko iekārtu profilakses darbus un remontdarbus

Prasības

 • Izglītība: vidējā profesionālā (tehniskā), vēlams mehatronikā
 • Valodu zināšanas: latviešu valoda – B2; angļu valoda - B1 (sarunvaloda)
 • 2 gadu pieredze elektrotehniķa vai līdzīgā specialitātē
 • Prasme strādāt ar datoru: MS Word, MS Excel, MS Outlook – lietotāja līmenī
 • Darbam nepieciešamās tehniskās prasmes (elektrotehnika, elektronika)
 • Darba plānošanas un problēmu risināšanas prasmes
 • Pretendentam tiks veikta iepriekšējās darbības pārbaude. Ja persona neatbilst šā panta 4. daļas nosacījumiem, tiek atteikts nodibināt darba tiesiskās attiecības
 • Pēc pieprasījuma pretendentam būs jāiesniedz iepriekšējo darba devēju rakstiskās atsauksmes par pēdējiem 5 gadiem
 • Atbilstība likuma «Par aviāciju» 57.1. pantam

Kā pieteikties?

Iesniedz CV un pieteikuma vēstuli, apmeklējot sadaļu “Iesniedz pieteikumu” līdz 27.05.2024.
Līdz 03.06.2024. sazināsimies ar nākamās kārtas pretendentiem. Darba uzsākšana – vienojoties.

Ja tev ir jautājumi par šo vakanci, sazinies ar Noru 29566788