2010.gada 4.augustā Rīgas lidosta noslēdza līgumu ar Satiksmes ministriju par Eiropas Savienības projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” (reģistrācijas Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001) īstenošanu.
 
Projekts īstenots no 2010. gada 4. augusta līdz 2015.gada 31.decembrim.

Par projektu
Mērķis
Finansējums
Aktivitātes
Paveiktie būvdarbi
Rezultāti
2010.-2015.gada periods