“20kV transformatoru punkta izbūve Muzeju ielas, Ziemeļu un Pilotu ielas rajonu elektroapgādei” (Identifikācijas Nr. AK-19/127)

13/07/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “20kV transformatoru punkta izbūve Muzeju ielas, Ziemeļu un Pilotu ielas rajonu elektroapgādei” (Identifikācijas Nr. AK-19/127).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 24. janvārim plkst. 11.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda
T: 67 207 686, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Nolikuma 2.2. pielikums – būvdarbu apjomi

Nolikuma grozījumi Nr.1

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:

1_atbilde_uz_jaut.

2_atbilde_uz_jaut.

3_atbilde_uz_jaut.

4_atbilde_uz_jaut.

5_atbilde_uz_jaut.

6_atbilde_uz_jaut.

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 6. jūlijā konkurss pārtraukts.