Apsaimniekoto ēku un termināla uzkopšana (līgums uz 3 gadiem) (Identifikācijas Nr. RIX 2018/509-AK)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Apsaimniekoto ēku un termināla uzkopšana (līgums uz 3 gadiem)” (Identifikācijas Nr. RIX 2018/509-AK).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā un mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 10. janvārim plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākais jurists Edgars Lauskis
T: 68806157, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 4. martā apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Clean R” ar kopējo līgumcenu 3 872 970.24 EUR (bez PVN).

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums