Ar Kohēzijas fonda atbalstu lidosta “Rīga” iegādāsies jaunākās paaudzes sprāgstvielu atklāšanas iekārtas

Ar Kohēzijas fonda atbalstu lidosta “Rīga” iegādāsies  trīs 3.standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmu iekārtas (EDS), kas spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt uz bagāžā vai citos sūtījumos esošu sprādzienbīstamu materiālu esamību.

Iekārtas tiks izmantotas pasažieru reģistrētās bagāžas kontrolei un to nepieciešamību tāda pasažieru apjoma lidostai kā lidosta “Rīga” nosaka Eiropas Komisijas 2015.gada 5.novembra Īstenošanas Regula 2015/1998, kas paredz, ka šāda tipa EDS lidostās jāievieš līdz 2022. gada 1. septembrim.

Iekārtas lidosta “Rīga” iegādāsies Kohēzijas fonda projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros. Sarunu procedūra piegādātāja izvēlei tika uzsākta jūlija sākumā, un piedāvājumus tajā iesnieguši pieci pretendenti. Šobrīd norit pretendentu kvalifikācijas atbilstības izvērtēšana.

Jau vēstīts, ka ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu lidostā “Rīga” tiek uzlabota civilās aviācijas drošība: lidostas manevrēšanas ceļos ierīkotas ass ugunis, tādejādi sperot pirmo soli, lai lidostā ieviestu inovatīvo “seko zaļajam” (follow the greens) gaisa kuģu vadības sistēmu, kā arī tiek izbūvēts neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukums.

Tāpat ar KF atbalstu tiek īstenoti pasākumi lidostas saimnieciskās darbības uzlabošanai: izbūvēta manevrēšanas ceļa ātrā nobrauktuve, pārbūvēti lidostas publiskās daļas pievedceļi un tehniskā dienesta ēka, kā arī modernizēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma un apgaismojuma infrastruktūra.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī. 2017.gada 3.jūlijā lidosta saņēma pozitīvu Eiropas Komisijas (EK) lēmumu par projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.


Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. 2019.gadā lidosta “Rīga” apkalpoja vairāk nekā 7,8 miljonus pasažieru. Kompānijas “Cirium” pētījumā lidosta “Rīga” atzīta par 2019.gada 4.punktuālāko lidostu pasaulē vidējo lidostu grupā.

Logo ieguldījums tavā nākotnē