Ar Kohēzijas fonda atbalstu lidostā “Rīga” izbūvēs heliportu

Ar Kohēzijas fonda (KF) atbalstu un pašu finansējumu lidostā “Rīga” tiks izbūvēts nosēšanās laukums un stāvvietas helikopteriem jeb heliports.

Iepirkums par helikopteru nosēšanās laukuma izbūvi un 2.perona paplašināšanu tika izsludināts jūnija sākumā. Tā ietvaros ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu plānots izbūvēt helikopteru nosēšanās laukumu ar divām helikopteru stāvvietām. Papildus lidosta “Rīga” ar pašu finansējumu pārbūvēs daļu no 2.perona un atjaunos inženierkomunikācijas.

Heliports tiks izmantots neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru uzņemšanai lidostā. Tas atradīsies skrejceļa austrumu pusē. Stāvvietas tiks speciāli izveidotas tikai helikopteriem un novietotas tiešā tuvumā helikopteru nosēšanās laukumam. Līdz ar to līdz minimumam tiks samazināta helikopteru manevrēšana pa lidlauku, tādējādi ne tikai būtiski paaugstinot drošību lidlaukā, bet arī samazinot CO2 emisiju izdalīšanos un trokšņu līmeni.

Jau vēstīts, ka ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu paredzēts uzlabot civilās aviācijas drošību lidostā: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Tāpat ar KF atbalstu plānots īstenot pasākumus lidostas saimnieciskās darbības uzlabošanai: izbūvēt manevrēšanas ceļa ātro nobrauktuvi, pārbūvēt Lidostas publiskās daļas pievedceļus un tehniskā dienesta ēku, kā arī modernizēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un apgaismojuma infrastruktūru.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī, bet 2017.gada 3.jūlijā tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas (EK) lēmums par projekta valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais Kohēzijas fonda projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un lidostas “Rīga” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.


Starptautiskā lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. No lidostas “Rīga” ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā - uz vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. 2018.gadā lidosta “Rīga” apkalpoja vairāk nekā 7 miljonus pasažieru - gandrīz pusi no kopējā Baltijas valstu avioceļotāju skaita.

Logo ieguldījums tavā nākotnē