Ar Kohēzijas fonda atbalstu lidostā “Rīga” pārbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un Muzeja ielu

Lai uzlabotu vides pieejamību, palielinātu satiksmes drošību un mazinātu vides piesārņojuma riskus, ar Kohēzijas fonda (KF) atbalstu un pašu finansējumu lidostā “Rīga” pārbūvēs publiskās teritorijas lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un Muzeja ielu.

Projekts paredz Muzeja ielas pārbūves ietvaros izbūvēt vides pieejamības risinājumus, kā arī sakārtot lietus kanalizācijas sistēmu, uzlabot satiksmes drošību un samazināt piesārņojošo vielu emisiju apjomu. Projekta rezultātā tiks arī novērsta publisko teritoriju applūšana spēcīgu lietusgāžu laikā.

Lai īstenotu projektu, šā gada 9.janvārī lidosta ir izsludinājusi attiecīgu iepirkumu.  Paredzamais iepirkuma līguma darbības izpildes termiņš ir seši mēneši no darbu uzsākšanas dienas.

Lidosta arī turpina darbu pie otrā ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa izbūves. Šajā projekta daļā lidosta “Rīga” ir saņēmusi pretendentu piedāvājumus un šobrīd veic to izvērtēšanu. Otrā ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa izbūves rezultātā saīsināsies gaisa kuģu pārvietošanās ceļa garums nobraukšanai no skrejceļa un manevrēšanas zonā, tādejādi samazināsies uz sauszemes veiktajos manevros patērētās degvielas daudzums un laiks, līdz ar to samazinot piesārņojošo vielu emisiju apjomus, it īpaši CO2, ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.

Bez iepriekš minētā KF līdzfinansētā projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros ir paredzēts arī uzlabot civilās aviācijas drošību lidostā: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī, bet 2017.gada 3.jūlijā tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas (EK) lēmums par projekta valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais KF projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un lidostas “Rīga” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.


Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. No lidostas “Rīga” ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā - uz vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. Rīgas lidostā tiek apkalpota gandrīz puse no Baltijas valstu pasažieriem un gaisa kravām: 2019.gadā lidosta “Rīga” apkalpoja kopumā 7,8 miljonus pasažieru. Kompānijas “Cirius” pētījumā lidosta “Rīga” atzīta par 2019.gada 4.punktuālāko lidostu pasaulē vidējo lidostu grupā.

Logo ieguldījums tavā nākotnē