Ar Kohēzijas fonda atbalstu rekonstruēs lidostas Tehnisko dienestu ēku

banner-image

Lidosta “Rīga” izsludinājusi būvniecības iepirkumu lidostas tehnisko dienestu ēkas rekonstrukcijai. Rekonstrukcijas projektā paredzēts siltināt ap 6000 m2 lielu platību, bet 4000m2 platībā pilnībā pārbūvēt darba telpas lidostas atbalsta dienestu vajadzībām.

Pārbūves rezultātā darbinieki iegūs modernizētas biroju telpas, ģērbtuves un citas tehniskās telpas, savukārt fasādes rekonstrukcija un siltināšana ļaus samazināt CO2 emisijas un paaugstināt ēkas energoefektivitātes klasi.

Piedāvājumus iepirkumā ieinteresētie būvnieki var iesniegt vēl līdz 8. aprīlim. Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš ir šā gada jūlijs un paredzamais pabeigšanas laiks – 2023. gada rudens.

Tehnisko dienestu ēkas rekonstrukcija ir viena no atbalstītajām aktivitātēm ES Kohēzijas fonda projektā “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga””. Projekta ietvaros lidosta “Rīga” īsteno vērienīgus lidlauka un lidostas teritorijas infrastruktūras attīstības darbus. Lidostā izbūvēts otrs ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš, kas palīdzēs mazināt CO2 emisijas, manevrēšanas ceļos ierīkotas ass ugunis, tādejādi sperot pirmo soli, lai lidostā ieviestu inovatīvo “seko zaļajam” (follow the greens) gaisa kuģu vadības sistēmu, kā arī izbūvēts neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukums. Tāpat ar KF atbalstu pārbūvēti lidostas publiskās daļas pievedceļi, modernizēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma un apgaismojuma infrastruktūra. 

Logo ieguldījums tavā nākotnē