"Ārējā eksperta konsultācijas par vidēja darbības termiņa stratēģijas pieņēmu un finanšu prognožu izvērtējumu” (Identifikācijas Nr. CA-20/211)

23/10/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Ārējā eksperta konsultācijas par vidēja darbības termiņa stratēģijas pieņēmu un finanšu prognožu izvērtējumu” (Identifikācijas Nr. CA-20/211).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 13. oktobrim plkst. 10.00 cenu aptaujas noteikumu 16. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Biznesa analītikas nodaļas vadītājs Kristaps Kiļups
T: 67207234, 26563556, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi pdf

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas AS "KPMG Baltics" par kopējo darījuma summu 9500.00 EUR (bez PVN).