Lidostas pasažieru terminālī atrastās mantas, kurām mēneša laikā nav pieteicies īpašnieks, nododam labdarībai.

Līgumu par bez uzraudzības atstāto mantu nodošanu esam noslēguši ar nodibinājumu "Ideju partneru fonds", kas uztur labdarības veikalus "Otrā elpa". Daļu no mantām izvieto organizācijas veikalos pārdošanai un iegūtos līdzekļus ziedo sociāliem labdarības projektiem, bet daļu mantu "Ideju partneru fonds" ziedo sadarbības organizācijām, kuras tās izdala sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām pēc nepieciešamības.

Sadarbības partneriem
Labdarības organizāciju pieteikšanās atrasto mantu saņemšanai
Organizāciju izlozes noteikumi (izloze ir noslēgusies)