„Autopacēlāja pakalpojumu līgums" (Identifikācijas Nr. CA-20/53)

24/04/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Autopacēlāja pakalpojumu līgums" (Identifikācijas Nr. CA-20/53).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 25. martam plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: galvenais lidlauka elektroinženieris Ēriks Indriksons

T: 67207422, 29325380, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi pdf

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “STRELE LOGISTICS LV” par kopējo darījuma summu 21 000.00 EUR (bez PVN).