Autostāvvietu iekārtu papildināšana un modernizācija (identifikācijas Nr. SP-19/265)

22/01/2020

 Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "BIS S" par kopējo darījuma summu līdz 92 650.00 EUR (bez PVN).