Autostāvvietu vadības sistēmas FidPark uzturēšana (uz 3 gadiem) (identifikācijas Nr. SP-19/105)

21/01/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "BIS S" par kopējo darījuma summu līdz 390 000.00 EUR (bez PVN).