Autotransporta nodrošināšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbinieku pārvadāšanai (identifikācijas Nr. AK-19/288)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Autotransporta nodrošināšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbinieku pārvadāšanai” (identifikācijas Nr. AK-19/288).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 14. novembrim plkst. 11.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Laura Alksne-Meldere
T: 67 207 919, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 23. decembrī apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Sabiedriskais autobuss” ar darījuma summu 244 000.00 EUR (bez PVN).