AVIAMED ēkas jumta remonts (Identifikācijas Nr. AK-19/44)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “AVIAMED ēkas jumta remonts” (Identifikācijas Nr. AK-19/44).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 17. aprīlim plkst. 11.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas jurists Vadims Fjodorovs
T: 67207919, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 3. jūnijā apstiprināta darījuma slēgšana SIA “DIAN BŪVE” ar kopējo līgumcenu 105 158.24 EUR (bez PVN).