Bagāžas komplektācijas kapacitātes palielināšana (identifikācijas Nr. RIX 2018/238-SP)

21/01/2020

Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas lēmumu, sarunu procedūra 2019. gada 14. jūnijā pārtraukta.