Bagāžas ratu piegāde (identifikācijas Nr. RIX 2021/141)

20/09/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Bagāžas ratu piegāde” (identifikācijas Nr. RIX 2021/141).

Visa informācija par iepirkumu, tostarp piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kontaktinformācija un iepirkuma dokumentācija, ir pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60121

Atklāta konkursa rezultāti: apstiprināts pretendenta SIA "Havas Latvia" iesniegtais piedāvājums ar piedāvāto vienas Lietotas Preces vienības cenu 1200,00 EUR (bez PVN) un pretendenta SIA Kompānija “LAS-1” iesniegtais piedāvājums ar piedāvāto Jaunas Preces vienas vienības cenu 2933,00,00 EUR (bez PVN), nosakot, ka vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar SIA "Havas Latvia" un SIA Kompānija “LAS-1” uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanas dienas vai līdz brīdim, kad veikto Preču piegāžu kopējā summa sasniedz 203 280,00,00 EUR.